An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: REPLACE INTO 4images_sessions
      (session_id, session_user_id, session_lastaction, session_location, session_ip)
      VALUES
      ('es4uj94355qpkffh84fi3tgf31', -1, 1675385603, 'details.php?image_id=9549', '35.172.230.154')
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine


An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: DELETE FROM 4images_sessions
      WHERE session_lastaction < 1675384703
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine

Wroc³awska Galeria Kolejowa
4images logo
c_tl c_t c_tr
c_l
50 51 21-18 055-6 B11p
50 51 21-18 055-6 B11p

            
 
 

50 51 21-18 055-6 B11p
Komentarz: Poznañ G³ówny | Wagon 50 51 21-18 055-6 B11p typu 120A w sk³adzie poci±gu KW do Wolsztyna prowadzonego parowozem Ol49 oczekuj±cego podstawienia siê w perony. [16.04.2013.]
Sowa kluczowe: wagon, dwójka, bonanza, bezprzedzia³owy, 120A, 50_51_21-18_055-6, B11p, PREG, Poznañ, Poznañ_G³ówny, 16-04-2013, kwiecieñ, 2013, wiosna, wielkopolskie
Data: 12.05.2013 23:03
Wywietle: 1549
Pobra: 0
Ocena: 0.00 (0 gosw)
Wielko pliku: 289.6 KB
Doda: SU46-024

Foto mapa  

 Autor: Komentarz:
Darek
Go
Obecnie nie kursuje z parowozem.

Ten wagon kursowa³ z parowozem do koñca lipca.Obecnie na obiegach z OL49 je¿d¿± wagony rowerowe delegowane z Poznania.Prawdopodobnie oczekuje naprawy rewizyjnej lub g³ównej w Lesznie.
11.08.2013 12:55  
SU46-024
Administratror

Data: 07.12.2010
Komentarzy: 470
...

Wszystkie 120A WZPR s± z Leszna, wiêc nie mog± byæ "delegowane z Poznania", ju¿ pomijaj±c fakt, ¿e to nie jest ¿adna delegacja. Wagon z powy¿szego zdjêcia istotnie jest ju¿ odstawiony w Lesznie.
26.08.2013 17:00 Offline SU46-024
Darek
Go
Moje zdanie

Je¶li chodzi o wagony rowerowe,to mia³y napis:"st.Poznañ".Czy jest mo¿liwo¶æ dotarcia do numerów wagonów 120A rowerowych?
26.08.2013 17:13  
SU46-024
Administratror

Data: 07.12.2010
Komentarzy: 470
...

Których konkretnie?
26.08.2013 18:13 Offline SU46-024
Darek
Go
Wagony z parowozem

Chodzi mi w³a¶nie o te rowerowce,które przez jaki¶ czs kursowa³y z parowozem na linii Poznañ-Wolsztyn
26.08.2013 18:34  
SU46-024
Administratror

Data: 07.12.2010
Komentarzy: 470
...

Z WZPR aktualnie sprawne rowerówki to 21-18 196-8, 21-18 346-9, 84-18 006-3 i 84-18 007-1. Na parowozie je¿d¿± raczej "zwyk³e" 120A, inne wagony siê zdarzaj± jako chwilowa podmiana.
26.08.2013 19:04 Offline SU46-024   

 

c_r
c_bl c_b c_br

RSS Feed: 50 51 21-18 055-6 B11p (Komentarzy)

Designed by  best gallery designs NTChosting