Wyszukiwanie zaawansowane

Schody wej?ciowe do wagonu 111Ah

Poprzednie zdjęcie:
   Ró?nica HCP vs PFW  
 Następne zdjęcie:
Wagon barowy PKP IC   

 

Schody wej?ciowe do wagonu 111Ah

            

Schody wej?ciowe do wagonu 111Ah
Opis: Schodki wej?ciowe do wagonu produkcji Pafawagu w tym konkretnym wypadku 111Ah. Jest to jedyny zewn?trzny szczegó? po którym mo?na jednoznacznie stwierdziæ czy wagon jest produkcji HCP czy Pafawagu. W wagonach Pafawagu pierwsza podstopnica jest nachylona do górnego stopnia pod k?tem mniejszym ni? 90 stopni. W wagonach HCP podstopnica jest pod k?tem prostym do stopnia. Tutaj zosta?a równie? b??dnie przymocowana tabliczka znamionowa HCP w innym miejscu ni? fabrycznie co jest do?æ cz?st? praktyk?.
Słowa kluczowe: Wej?cie 111Ah Pafawag
Data: 05.05.2013 23:18
Obejrzeń: 4879
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 190.9 KB
Nadesłane przez: Go¶ć

EXIF Info
Make: NIKON CORPORATION
Model: NIKON D80
Exposure time: 1/15 sec(s)
Aperture value: F/11
ISO speed: 500
Date created: 20.04.2013 17:05:09
Focal length: 24mm


Autor: Komentarz:
SebaLBN
Użytkownik

Data zarejestrowania: 18.02.2023
Komentarze: 3
producent

Kto jest w koñcu producentem tego wagonu bo z opisu i s³ów kluczowych wynika ¿e Pafawag za¶ tabliczka HCP ¶wiadczy³aby o czym¶ innym...
06.05.2013 17:28 Offline SebaLBN
fixall
Go¶ć
...

W opisie napisa³em ¿e tabliczka zosta³a b³êdnie zamontowana.
To jest wagon 111Ah produkcji PAFAWAG-u.
Zdjêcie pokazuje szczegó³ je odró¿niaj±cy.

Na zdjêciu tutaj http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f66968dbb4820782.html pokaza³em dok³adnie o co chodzi. Po prawej jest pokazany k±t podstopnicy do stopnia w wagonach z Pafawagu a po lewej k±t w HCP. Polecam zwróciæ na to uwagê w naturze. Je¶li kto¶ znajdzie wagon 112A lub 111Aw,x,y z podstopnica nie bêd±c± pod k±tem prostym stawiam du¿± gorza³ê.

Co do tabliczki znamionowej to w HCP tabliczki fabrycznie by³y mocowane w³a¶nie do podstopnicy a nie z boku jak na zdjêciu powy¿ej.
06.05.2013 19:41  
SebaLBN
Użytkownik

Data zarejestrowania: 18.02.2023
Komentarze: 3
wyja¶nienie

Wiêc ju¿ rozumiem w czym rzecz. Dziêki za wyja¶nienie.
07.05.2013 19:44 Offline SebaLBNPoprzednie zdjęcie:
   Ró?nica HCP vs PFW  
 Następne zdjęcie:
Wagon barowy PKP IC   

 

RSS Feed: Schody wej?ciowe do wagonu 111Ah (Komentarze)

Template Modifications by Heidi Vargas