An unexpected error occured. Please try again later.

An unexpected error occured. Please try again later.
50 54 26-18 101-8 Bdmteeo.294 - Wroc³awska Galeria Kolejowa
Wyszukiwanie zaawansowane
Menu użytkownika
Nazwa użytkownika:

Hasło:

Logować automatycznie podczas następnej wizyty?

» Zapomniałem(am) hasła
» Rejestracja
 
Losowe zdjęcie

750 203-2
750 203-2
Komentarze: 0
kilanziom


50 54 26-18 101-8 Bdmteeo.294
50 54 26-18 101-8 Bdmteeo.294

            

50 54 26-18 101-8 Bdmteeo.294
Opis: Wagon piêtrowy budowy Görlitz w³±czony w sk³ad poc. osobowego rel. Kolin-Havlíèkùv Brod na stacji pocz±tkowej.

Na uwagê zas³uguj± szczególnie du¿e tarcze buforowe wystêpuj±ce w czeskim wariancie tych wagonów piêtrowych. Nieprzypadkowe. Wagony te pierwotnie skierowano do obs³ugi szlaku Praha-Èerèany przez Vrané nad Vltavou. Jest to wyj±tkowo krêty i obfituj±cy w spadki szlak, na którym wystêpuj± bardzo krótkie perony i znaczny potok podró¿nych. Wagony piêtrowe mia³y rozwi±zaæ ten problem. Z uwagi na znaczn± d³ugo¶æ (26.8m) wagonów piêtrowych i znaczne wychylanie siê czó³ (rozstêp sworzni 19.5m) na ostrych ³ukach istnia³o zagro¿enie zachodzenia za siebie tarcz buforowych normalnej wielko¶ci. Takie zaj¶cie na szlaku przy prêdko¶ci grozi³o by powa¿n± katastrof±, st±d wprowadzono nietypowe wielkie tarcze maj±ce temu zapobiec.

Obecnie pozosta³e na chodzie wagony piêtrowe tej rodziny u¿ywane s± g³ównie na szlakach Praha-Èerèany, Kolin-Havlíèkùv Brod, Brno-Jihlava i Èeské Budìjovice-Volary.

Producent: VEB Waggonbau Görlitz.
Rok budowy: 1976.
Przydzia³ st.mac: Havlíèkùv Brod.

30.04.2013, Kolin.
Słowa kluczowe: Kolin piêtrowy bohun Görlitz76 Bdmteeo Bdmteeo.294
Data: 03.05.2013 13:18
Obejrzeń: 1091
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 125.5 KB
Nadesłane przez: kilanziom

IPTC Info
Opis:

EXIF Info
Make: SONY
Model: DSC-H9
Exposure time: 1/160 sec(s)
Aperture value: F/4
ISO speed: 100
Date created: 30.04.2013 14:54:10
Focal length: 8.9mm


Autor: Komentarz:
Brak komentarzy do tego zdjęciaPoprzednie zdjęcie:
   50 54 26-18 101-0 Bdmteeo.294  
 Następne zdjęcie:
50 54 26-18 102-8 Bdmteeo.294   

 

RSS Feed: 50 54 26-18 101-8 Bdmteeo.294 (Komentarze)