An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: REPLACE INTO 4images_sessions
      (session_id, session_user_id, session_lastaction, session_location, session_ip)
      VALUES
      ('es4uj94355qpkffh84fi3tgf31', -1, 1674924541, 'details.php?image_id=9169', '35.172.230.154')
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine


An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: DELETE FROM 4images_sessions
      WHERE session_lastaction < 1674923641
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine

Wroc³awska Galeria Kolejowa
4images logo
c_tl c_t c_tr
c_l
51 51 19-70 585-0 A9ou
51 51 19-70 585-0 A9ou

            
 
 

51 51 19-70 585-0 A9ou
Komentarz: Poznañ G³ówny | Wagon 112Ag, oznaczony obecnie jako 51 51 19-70 585-0 A9ou, z koñcowego etapu produkcji tego typu, jako ostatni w sk³adzie poci±gu TLK "S³owiniec" relacji Poznañ G³ówny - Gdynia G³ówna. Ten egzemplarz podczas której¶ naprawy (zapewne g³ównej) otrzyma³ nowsze okna oraz zautomatyzowane drzwi miêdzywagonowe. [16.04.2013.]
Sowa kluczowe: wagon, Poznañ, Poznañ_G³ówny, igrek, jedynka, 112A, 112Ag, 51_51_19-70_585-0, A9ou, wiosna, wielkopolskie, 16-04-2013, kwiecieñ, 2013
Data: 20.04.2013 23:24
Wywietle: 851
Pobra: 0
Ocena: 0.00 (0 gosw)
Wielko pliku: 297.4 KB
Doda: SU46-024

Foto mapa  

 Autor: Komentarz:
Nie ma komentarzy dla tego zdjcia   Nastpne zdjcie:
33 68 4953 231-0 Sggmrs 90' 49

 

c_r
c_bl c_b c_br

RSS Feed: 51 51 19-70 585-0 A9ou (Komentarzy)

Designed by  best gallery designs NTChosting