Wyszukiwanie zaawansowane

Modernizacja

Poprzednie zdjęcie:
   Linka dla NEB  
 Następne zdjęcie:
Modernizacja   

 

Modernizacja

            

Modernizacja
Opis: Pud?a wagonów sypialnych typu Görlitz81 / Bautzen86 przygotowywane do modernizacji i nowego ?ycia z ozn. serii 'WLABouz' (obecnie WLAB10ouz) w Bydgoszczy.

Widoczne s? ju? uzupe?nienia poszycia, zaspawane drzwi na jednym z ko?ców, wyci?te otwory na elektroniczne wy?wietlacze.

Pozosta?o?ci? po poprzednim wcieleniu s? m.in. krany ogrzewania parowego...

21.07.2008, Bydgoszcz.
Słowa kluczowe: Bydgoszcz modernizacja sypialny pud?o Görlitz81 Bautzen86 WLABouz WLAB10ouz
Data: 14.04.2013 11:31
Obejrzeń: 2710
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 170.1 KB
Nadesłane przez: Go¶ć

IPTC Info
Opis:

EXIF Info
Make: SONY
Model: DSC-H9
Exposure time: 1/640 sec(s)
Aperture value: F/5.6
ISO speed: 100
Date created: 18.10.2008 12:17:48
Focal length: 24.7mm


Autor: Komentarz:
fixall
Go¶ć
...

Teraz na terenie Pesy stoi sporo takich wydmuszek wagonów 111A. Jak pojadê do te¶ciowej to pobuszujê wokó³ Pesy. Na torach odstawczych wala siê te¿ 110Ab na wózkach SUW2000 w stanie agonalnym.
Od zawsze stoi te¿ wagon 609A do przewozu niepe³nosprawnych i zdewastowany YB.
A propos. Wiesz mo¿e co siê dzieje z jedynym igrekiem 111A przebudowanym na wagon do przewozu niepe³nosprawnych?
14.04.2013 11:39  
kilanziom
Go¶ć
...

Dawno nie by³em w Bydgoszczy. O kuszetkach 110Ab na wózkach 25AN/S powiem tylko tyle, ¿e by³o ich 3. Jedna sta³a na Grochowie (ju¿ nie stoi), druga na terenie ZNTK Poznañ (te¿ zdaje siê ju¿ jej nie ma) a trzecia to w³a¶nie w Bydgoszczy gdzie¶...

Nie jestem pewien o jakim 111A przebudowanym my¶lisz. Z igreków do przewozu niepe³nosprawnych ¶ledzi³em g³ównie 611A i 612A.
14.04.2013 11:42  
fixall
Go¶ć
...

110Ab stoi w Bydgoszczy na torach postojowych tam gdzie odstawiaj± EZT. Bardzo dobrze widoczny z ulicy. Strzelê fotê jak bêdê w Bydgoszczy.
W latach 90 przebudowano jeden wagon 111Ap. W miejscu ostatniego przedzia³u do³o¿ono 2 skrzyd³owe drzwi. Zdjêcie posiadam ale nie jest moje wiêc nie bêdê zamieszcza³.
14.04.2013 11:48  
kilanziom
Go¶ć
...

Aa, juz wiem. Ten wagon sta³ w Warszawie na Szczê¶liwicach. Nawet zrobi³em mu w 2008 r. jakie¶ zdjêcie, ale szlag je trafi³, musia³em omy³kowo usun±æ czy co¶.

Wiem za to kto mo¿e mieæ zdjêcie tego wagonu i zapytam go o nie. Sam wagon najpewniej ju¿ nie istnieje.
14.04.2013 11:51  
SU46-024
Go¶ć
...

W Bydgoszczy jest 110Ab z numerem 59 51 59-18 001-6.
14.04.2013 16:56  Poprzednie zdjęcie:
   Linka dla NEB  
 Następne zdjęcie:
Modernizacja   

 

RSS Feed: Modernizacja (Komentarze)

Template Modifications by Heidi Vargas