Wyszukiwanie zaawansowane

50 51 88-00 018-4 WRo

Poprzednie zdjęcie:
   50 51 88-00 009-3 WRbd  
 Następne zdjęcie:
50 51 88-70 010-6 WRo   

 

50 51 88-00 018-4 WRo

            

50 51 88-00 018-4 WRo
Opis: Wagon barowy typu 113A odstawiony na terenie wagonowni Warszawa Szcz??liwice.

Przydzia? st.mac: Warszawa Szcz??liwice.
Napr. rew. 25.05.2007 / TS Opole.
Napr. g?. 01.02.1991 / ZNTK Bydgoszcz.
Rok budowy: 1974.
Producent: HCP.

30.08.2009, Warszawa Szcz??liwice.
Słowa kluczowe: Warszawa_Szcz??liwice WRo igrek barowy bar 113A WRbd
Data: 13.04.2013 23:13
Obejrzeń: 4187
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 145.4 KB
Nadesłane przez: Go¶ć

IPTC Info
Opis:

EXIF Info
Make: SONY
Model: DSC-H9
Exposure time: 1/400 sec(s)
Aperture value: F/5.6
ISO speed: 100
Date created: 30.08.2009 00:35:19
Focal length: 7.6mm


Autor: Komentarz:
zorientowany
Go¶ć
Nr wagonu

Czy to nie jest wagon o nr 505188- 00 018 - 4? Zweryfikuj jak mo¿esz.
14.06.2013 20:52  
kilanziom
Go¶ć
#

Tak, 88-00
14.06.2013 21:06  
zorientowany
Go¶ć
...

Orientujesz siê czy zosta³ przetransportowany na Grochów? Czy zosta³ zez³omowany jak wiêkszosc takowych egzemplarzy, które trafi³y do IC w czasie "reformy" z 2008r.?
14.06.2013 21:26  
kilanziom
Go¶ć
113A

Wagonownia Szczê¶liwice zosta³a wyczyszczona z wszelkich z³omów w koñcu 2011 r. Wagony barowe by³y wcze¶niej tematem kilku przetargów z³omowych i wysprz±tano je do¶æ skutecznie (wszystkie z³omy z Krakowa G³ównego Zachodniego, wszystkie z Leszczynek czy Wroc³awia - zosta³ tylko Szczecin, który w ostatnim przetargu wysy³a swoje zdaje siê do Soko³owa).

Zak³adam wiêc, ¿e ten 113A zosta³ zlikwidowany. Pewno¶ci jednak mieæ nie mo¿na, bo Grochów ma kilka trudno dostêpnych miejsc, gdzie trzymane s± tego rodzaju wraki i wychodz± 'nagle' tak, jak np. ta kuszeta 110Aa:

http://www.wgk.cal.pl/details.php?image_id=9219

W koñcu lipca 2012 r. widzia³em te¿ jakie¶ wagony 113A ciête na z³om w Idzikowicach - mo¿e ten na foto powy¿ej by³ w¶ród nich:

http://wstaw.org/m/2013/06/14/DSC09145.jpg
14.06.2013 22:38  
SebaLBN
Użytkownik

Data zarejestrowania: 18.02.2023
Komentarze: 3
113A

A czy ten wagon nie zosta³ przypadkiem w PR?
Wagon ten przeszed³ rewizjê zdaje siê w zwi±zku z tym, ¿e w okolicach 2007 roku do poci±gów pospiesznych mia³y hucznie powróciæ wagony gastronomiczne. Co¶ jakby pamiêtam - by³ przetarg na ich obs³ugê. Wówczas te¿ do Lublina sprowadzono dwa szczê¶liwickie 113A ¶wie¿utko po rewizji. Miêdzy innymi ten. Zwróci³em na niego uwagê, gdy¿ by³o w nim innowacj± ¿e mia³ nowe oznaczenia literowe i to do¶æ ciekawe WR0o.(zero w indeksie górnym).
15.06.2013 21:02 Offline SebaLBN
zorientowany
Go¶ć
...

@ Sebastian - to wagon ex.PRowskI bo trafi³ poprzez OPM do IC. Obs³ugiwa³ on po³±czenie Zamosc - Gorzów Wlkp. - Zamosc. Co¶ ko³o wrze¶nia / pazdziernika 2008 zacza³ na nim jezdzic. Niestety poje¼dzi³ w ruchu planowym TYLKO do 13 grudnia 2008. Drugim wagonem obs³uguj±cym ta relacjê by³ 505188 - 00 017 - 6. Jego równie¿ spotka³ taki los.
17.06.2013 13:39  
SebaLBN
Użytkownik

Data zarejestrowania: 18.02.2023
Komentarze: 3
...

@zorientowany - dobrze ¿e jeste¶ taki jak Twój profil. Ciekawi mnie w tym wagonie to czy nazwê serii zmieniono z WR0o na WRo. W sumie trochê ¶miesznie to wygl±da³o zero przedzia³ów przeliczeniowych...
17.06.2013 20:25 Offline SebaLBN
kilanziom
Go¶ć
113A

Ja nie jestem pewien losów tego wagonu. Trzeba by to by³o sprawdziæ. Zak³adam, ¿e go pociêto, bo w koñcu 2011 r. zrobiono wielk± czystkê nieczynnych wagonów tej rodziny. Na Grochowie nie kojarzê w tej chwili ¿adnego czerwonego baru. Prawdopodobnie zosta³ pociêty lub odes³any do Idzikowic i tam pociêty.
17.06.2013 20:27  Poprzednie zdjęcie:
   50 51 88-00 009-3 WRbd  
 Następne zdjęcie:
50 51 88-70 010-6 WRo   

 

RSS Feed: 50 51 88-00 018-4 WRo (Komentarze)

Template Modifications by Heidi Vargas