Wyszukiwanie zaawansowane

Wagon barowy PKP IC

Poprzednie zdjęcie:
   Schody wej?ciowe do wagonu 111Ah  
 

 

Wagon barowy PKP IC

            

Wagon barowy PKP IC
Opis: Zal??ek nowej serii wagonów barowych oczekuje na finalny monta? na terenie bydgoskiej PESY. Na lewo od bia?oruskiego wagonu sypialnego gotowy wagon 111ARow.
Zdj?cie knot, dodaj? tylko w celach dokumentacyjnych. Jak pojawi si? zdj?cie gotowego wagonu to zdj?cie usun?.
Słowa kluczowe: Barowy Pesa
Data: 13.04.2013 22:10
Obejrzeń: 16246
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 1.45 (18 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 179.4 KB
Nadesłane przez: Go¶ć

EXIF Info
Make: NIKON CORPORATION
Model: NIKON D80
Exposure time: 1/125 sec(s)
Aperture value: F/5.6
ISO speed: 400
Date created: 31.03.2013 16:46:22
Focal length: 17mm


Autor: Komentarz:
SU46-024
Go¶ć
...

Nie ma sensu usuwaæ, takie zdjêcie z etapu produkcji/modernizacji to fajny dokument.
13.04.2013 22:42  
kilanziom
Go¶ć
...

No. Bêdzie zabawa w ustalanie pochodzenia tych wagonów. Fajnie, ¿e pojawi± siê nowe barowe igreki. Ilostan 113A w ostatnich latach strasznie siê uszczupli³. Zostaje obecnie raptem ~48 szt. na chodzie.
13.04.2013 22:50  
fixall
Go¶ć
...

Nale¿y mieæ nadziejê ¿e równie¿ w tym przypadku nad drzwiami pojawi siê naklejka z typem i nr fabrycznym poprzednika. Dziêki takiej tabliczce dowiedzia³em siê ¿e 111Arow z poprzedniej dostawy powstawa³y równie¿ z wagonów 609A. 50 51 84-70 060-5 powsta³ z wagonu 609A 017366 z roku 1982.
13.04.2013 22:57  
Lutek
Go¶ć
...

To bêdzie typ 113WRb, warto dodaæ do tagów.
13.04.2013 23:10  
SU46-024
Go¶ć
...

Lutek co to ma wspólnego z 113A?
13.04.2013 23:28  
kilanziom
Go¶ć
typy

Trzeba byæ ostro¿nym z tymi typami. To siê potrafi zmieniaæ, zw³aszcza na pocz±tku. Przyk³adowo wagony bufetowe na bazie wagonów typu Gorlitz90 nosi³y ró¿ne oznaczenia - 155A, XB-BAR itp.

To samo sypialne. Czego tam siê nie da³o spotkaæ... G77, WL-Gorl77, WL-Gorlitz, Gorlitz77, WL-G, Gorl77...
13.04.2013 23:33  
SU46-024
Go¶ć
...

Co wiêcej wed³ug dotychczasowego systemu tworzenia oznaczeñ typu wagonów konstrukcji (lub modernizacji) polskiej wagony pasa¿erskie maj± du¿± literê "A" w oznaczeniu typu. "W" w oznaczeniu typu to wêglarki budowy normalnej (Eaos'y itp.). Wiêc to 113WRb zaje¿d¿a jak±¶ bzdur±.
13.04.2013 23:34  
Lutek
Go¶ć
...

A sk±d ja mam wiedzieæ co to ma wspólnego z 113A? Pisze to co jest w zamówieniu...
13.04.2013 23:54  
SU46-024
Go¶ć
...

No to w przetargu kto¶ bzdurê waln± najprawdopodobniej. Zreszt±, nie wierzê w to, ze to IC daje ju¿ gotow± dokumentacjê konstrukcyjna, pewnie sobie to tylko tak roboczo nazwali "113WRb". Wyjdzie gotowy to zobaczymy jaki to bêdzie typ.
13.04.2013 23:58  Poprzednie zdjęcie:
   Schody wej?ciowe do wagonu 111Ah  
 

 

RSS Feed: Wagon barowy PKP IC (Komentarze)

Template Modifications by Heidi Vargas