Wyszukiwanie zaawansowane

51 51 21-70 143-4 Bdmnu

Poprzednie zdjęcie:
   51 51 21-70 142-6 Bdmnu  
 Następne zdjęcie:
61 51 21-70 111-9 B11mnouz   

 

51 51 21-70 143-4 Bdmnu

            

51 51 21-70 143-4 Bdmnu
Opis: O ile na polskich wagonowniach porozrzucane po bocznych torach igreki wszelkiego typu w stanie niezdatnym do u?ytku s? widokiem do?æ popularnym, o tyle wagony standardu Z1 czy Z2 nale?? raczej do unikatów.

W tym wypadku wagon osobowy 2 klasy typu 136A, który do tej pory nie doczeka? si? z jakich? przyczyn naprawy g?ównej. Prawdziwy rarytas.

13.04.2013, Warszawa Grochów.
Słowa kluczowe: Warszawa_Grochów Z2B Bdmnu 136A
Data: 13.04.2013 15:48
Obejrzeń: 3788
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 5.00 (1 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 115.6 KB
Nadesłane przez: Go¶ć

IPTC Info
Opis:

EXIF Info
Make: SONY
Model: DSC-H9
Exposure time: 1/1000 sec(s)
Aperture value: F/5
ISO speed: 100
Date created: 13.04.2013 11:56:47
Focal length: 6.5mm


Autor: Komentarz:
fixall
Go¶ć
Przemy¶l Bakoñczyce

Podobno sporo XB zalega w Przemy¶lu Bakoñczycach.
13.04.2013 15:55  
kilanziom
Go¶ć
Przemy¶l Bakoñczyce

Tak, znaczna grupa wagonów typu G90 tam siê wala, z 15 albo 18 egzemplarzy. Natomiast walniêty w krzaki 136A to ju¿ jaki¶ totalny unikat...
13.04.2013 15:58  
Tomasz B.
Go¶ć
136A w krzakach

Obecnie trzy wagony typu 136A nie przesz³y jeszcze modernizacji i to w³a¶nie jeden z nich. Pozosta³e dwa to 51 51 21-70 110-3 oraz 51 51 21-70 130-1.
13.04.2013 18:47  
Preki
Go¶ć
.

W³a¶nie jednego z nich widzia³em 9 grudnia na terenie ZNTK w Miñsku Mazowieckim, sta³ tam razem z dwiema kuszetami typu 134Ab. Mo¿liwe, ¿e to ten. Ciekawe, co chc± z nim zrobiæ.
03.02.2014 22:01  
Tomasz B.
Go¶ć
...

Odstawione wagony typu XB, 134Ab oraz 136A, które nie mia³y NG (P5 jak kto woli) bêd± modernizowane w ramach drugiej tury odnowy wagonów dla PKP IC (przetarg "150 wagonów"). Je¶li co¶ nie namiesza³em to z 134Ab oraz 136A powstan± kuszety przystosowane dla niepe³nosprawnych (10 sztuk) a z XB powstan± wagony bezprzedzia³owe 2 klasy (17 sztuk z u³atwieniami dla niepe³nosprawnych oraz 18 sztuk z u³atwieniami dla rowerzystów). Prace modernizacyjne w³a¶nie trwaj±.
04.02.2014 01:06  
kilanziom
Go¶ć
typ

Nale¿a³o by zacz±æ od tego, ¿e nie istnieje co¶ takiego jak 'typ xb'. To niefortunne oznaczenie, które wystêpuje na czo³ach wagonów typu G90 nawet nie bardzo wi±¿e siê ze standardem tych pojazdów, formalnie kwalifikuj±cych siê jako Z2B...
04.02.2014 15:42  
Preki
Go¶ć
.

Teraz przekitrano go pod wiatê Warsu gdzie dalej sobie kwitnie.
25.03.2014 17:11  
fixall
Go¶ć
Modernizacja

Co najmniej jeden wagon 136A stoi w Pesie i dzi¶ by³o demontowane wnêtrze. Numeru niestety nie dostrzeg³em.
29.10.2014 20:59  
fixall
Go¶ć
Modernizacja

W Pesie stoi te¿ wagon o numerze 51 51 21-70 110-3
29.10.2014 21:10  
bogas
Go¶ć
Modernizacja

W Pesie s± ju¿ co najmniej 4 wagony 136A. Oprócz niezmodernizowanych 110 i 130 s± tam 2 wagony z klimatyzacj± i zbiornikami na nieczysto¶ci z WC. Jednym z nich jest wagon nr 136 z wklejanymi oknami. Drugi to wcze¶niejsza wersja z oknami w ramach aluminiowych ale zapomnia³em zerkn±æ na jego numer.
29.10.2014 21:34  
fixall
Go¶ć
...

Bardzo prawdopodobne. Ja opisa³em tylko to co jest widoczne zza tzw p³otu.
Ale zastanawia mnie kiedy pojawi± siê zmodernizowane sypialne i kuszetki? No i na moje oko strasznie guzdraj± siê z modernizacj± czeskich wagonów. Dzi¶ znowu sta³o ich tam co najmniej 7. Ile wagonów maj± zmodernizowaæ dla Czechów?
29.10.2014 21:45  
bogas
Go¶ć
136A

Oprócz wymienionych przeze mnie wagonów w Pesie jest jeszcze jedna dwójka 136A z wklejanymi oknami - wagon nr 151.
29.10.2014 22:13  
kilanziom
Go¶ć
ABpee

Studenek dla Czeskich Drah mia³o byæ 15.
29.10.2014 23:55  Poprzednie zdjęcie:
   51 51 21-70 142-6 Bdmnu  
 Następne zdjęcie:
61 51 21-70 111-9 B11mnouz   

 

RSS Feed: 51 51 21-70 143-4 Bdmnu (Komentarze)

Template Modifications by Heidi Vargas