An unexpected error occured. Please try again later.

An unexpected error occured. Please try again later.
50 54 26-18 101-0 Bdmteeo.294 - Wroc³awska Galeria Kolejowa
Wyszukiwanie zaawansowane
Menu użytkownika
Nazwa użytkownika:

Hasło:

Logować automatycznie podczas następnej wizyty?

» Zapomniałem(am) hasła
» Rejestracja
 
Losowe zdjęcie

122 012-8
122 012-8
Komentarze: 0
kilanziom


50 54 26-18 101-0 Bdmteeo.294
50 54 26-18 101-0 Bdmteeo.294

            

50 54 26-18 101-0 Bdmteeo.294
Opis: Wagon piêtrowy 2 klasy budowy Görlitz w³±czony w sk³ad poc. os. rel. Brno - Jihlava.

Ten egzemplarz zalicza siê do grupy wagonów tego typu, które w ramach ostatniej NG otrzyma³y nowe wnêtrze i zosta³y przystosowane do przewozu rowerów.

Przydzia³ st.mac: Havlíèkùv Brod.
Rok budowy: 1976.
Producent: VEB Waggonbau Görlitz.

18.03.2013, Brno Hlavni Nadrazi.
Słowa kluczowe: Görlitz76 piêtrowy bohun Bdmteeo Bdmteeo.294 Bap Brno Brno_Hlavni_Nadrazi
Data: 26.03.2013 18:50
Obejrzeń: 1353
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 122.6 KB
Nadesłane przez: kilanziom

IPTC Info
Opis:

EXIF Info
Make: SONY
Model: DSC-H9
Exposure time: 1/160 sec(s)
Aperture value: F/4
ISO speed: 100
Date created: 18.03.2013 16:00:57
Focal length: 5.2mm


Autor: Komentarz:
Preki
Użytkownik

Data zarejestrowania: 21.01.2011
Komentarze: 350
VMax

Czy czeskie bohuny nie maj± czasem obni¿onej prêdko¶ci do 100 km/h? Ciekawi mnie, z jakiego powodu.
31.03.2013 21:27 Offline Preki 7396416
kilanziom
Admin

Data zarejestrowania: 07.12.2010
Komentarze: 1701
V.max

Nie. Te wagony nie maj± ¿adnych obostrzeñ eksploatacyjnych. Fabrycznie dostarczono je z v.max=100km/h. Wynika³o to faktu, i¿ przewidziano je do ruchu na niezelektryfikowanych górskich szlakach wêz³a praskiego, gdzie zarówno profil jak i brak sieci trakcyjnej uniemo¿liwia³ eksploatacjê z wiêksz± prêdko¶ci±. Nadmieniam, ¿e do chwili obecnej koleje czeskie nie posiadaj± w swoim parku osobowym diesla mog±cego przekroczyæ setkê.

Mowa przedewszystkim o eksploatacji tych wagonów na tzw. 'Posázavským Pacifiku'. Jest to regionalne okre¶lenie linii kolejowej nr. 212 Praha - Vrané nad Vltavou - Èerèany/Dobøí¹, gdzie szczególnie krótkie perony i znaczny potok podró¿nych od lat stanowi³ problem, który pomaga³y rozwi±zywaæ wagony piêtrowe. Zespo³y piêtrowe nie nadawa³y siê na tym szlaku do eksploatacji, wózki jacobsa wylatywa³y regularnie szyn na ostrych ³ukach.
31.03.2013 21:38 Offline kilanziom kilan1 at op.pl
kilanziom
Admin

Data zarejestrowania: 07.12.2010
Komentarze: 1701
"Posázavský Pacifik"

Jest to szczególnie piêkny szlak, jeden z bardziej dramatycznych w Czechach. Do chwili obecnej weekendowe wzmocnienie stanowi tam pociag z³o¿ony ze spalinówki serii 749 i wagonów piêtrowych.

http://www.zelpage.cz/story/vitek_v/fleky2/749903.jpg
http://www.michalkupsa.cz/photos/bardotka-749162-4-546.jpg
31.03.2013 21:41 Offline kilanziom kilan1 at op.pl
SU46-024
Admin

Data zarejestrowania: 07.12.2010
Komentarze: 470
...

Czeskie Bohuny maj± ogrzewanie parowe?
31.03.2013 21:51 Offline SU46-024
kilanziom
Admin

Data zarejestrowania: 07.12.2010
Komentarze: 1701
ogrzew.

Maj± ogrzewanie parowe npr. i elektryczne wielonapiêciowe. Ju¿ fabrycznie wyposa¿ono je w przetwornice umo¿liwiaj±ce wspó³pracê z bardzo nietypowym napiêciem 1500v (prócz standardowych systemów czeskich 22.5Kv i 3000v) wykorzystywanym na liniach kolejowych Rybník - Lipno i Tábor - Bechynì. Tak¿e by³y 'typowym' taborem na tych szlakach po 1976 r.

Wiêkszo¶æ osprzêtu ogrzewania parowego zachowa³y po dzi¶ dzieñ, ³±cznie z do¶æ rozbudowan± wzglêdem polskiej odmiany czo³ownic± oraz olbrzymimi (doprawdy unikatowo szerokie) tarczami buforowymi.
31.03.2013 22:15 Offline kilanziom kilan1 at op.pl
SU46-024
Admin

Data zarejestrowania: 07.12.2010
Komentarze: 470
...

Co do tego ogrzewania na 1500V to u nas ma je do¶æ sporo wagonów.
31.03.2013 22:17 Offline SU46-024
kilanziom
Admin

Data zarejestrowania: 07.12.2010
Komentarze: 1701
CZ

W Czechach jest to ju¿ raczej relikt. Linie o których wspomnia³em zosta³y zelektryfikowane w okresie swojego powstania (~1903 r), st±d nietypowe napiêcie. By³o eksploatowane do 2005 r. kiedy przebudowano je na 22.5Kv. Tak czy owak nadal mo¿na tam spotkaæ wagony piêtrowe. Ich najwiêksze skupisko jest w³a¶nie na po³udniu Czech - Tabor, Czeskie Budziejowice, Havlickuv Brod i Brno.
31.03.2013 23:14 Offline kilanziom kilan1 at op.plPoprzednie zdjęcie:
   50 53 36-16 009-6 ABmee  
 Następne zdjęcie:
50 54 26-18 101-8 Bdmteeo.294   

 

RSS Feed: 50 54 26-18 101-0 Bdmteeo.294 (Komentarze)