Wyszukiwanie zaawansowane

57 51 00-48 348-7 Pdn

Poprzednie zdjęcie:
   57 51 00-48 348-7 Pdn  
 Następne zdjęcie:
99 51 9550 039-3   

 

57 51 00-48 348-7 Pdn

            

57 51 00-48 348-7 Pdn
Opis: Wrak wagonu pocztowego typu 304C oznaczonego numerem 57 51 00-48 348-7 oraz seri? Pdn stoj?cy na torze zaro?ni?tej grupy X stacji macierzystej Wroc?aw G?ówny. Ostatnia rewizja (Op) 18.07.94r.
Słowa kluczowe: wrak z?om wagon pocztowy Wroc?aw 304C
Data: 16.03.2013 02:24
Obejrzeń: 2991
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 391.1 KB
Nadesłane przez: Go¶ć

EXIF Info
Make: HP
Model: hp dsc c500
Exposure time: 1/90 sec(s)
Aperture value: F/7.9
ISO speed: 100
Date created: 15.03.2013 16:35:52
Focal length: 4.7mm


Autor: Komentarz:
Preki
Go¶ć
.

Wg. Ry¶ka Boduszka ten wagon nie jest w³asno¶ci± KSK (i raczej nie bêdzie, zwa¿ywszy na stan), tylko PKP Nieruchomo¶ci. Wagon ten u koñca lat 90 bra³ udzia³ w jakim¶ wypadku, zosta³ odholowany tutaj, i dziwnym trafem w okresie formowania Grupy PKP zamiast zostaæ naprawiony, trafi³ do Nieruchomo¶ci. Od tamtego czasu z roku na rok robi³a siê z niego coraz wiêksza ruina.
16.03.2013 11:07  
SU46-024
Go¶ć
...

Typ 304C.
16.03.2013 17:39  
kilanziom
Go¶ć
seria, typ i rok prod.

Zalecam dodawaæ w s³owach kluczowych (a najlepiej tak¿e w opisie) seriê pojazdu, najlepiej ostatni± znan± ale tak¿e pierwotn±.

W wypadku wagonów rodziny 304C nie mam jednak¿e pewno¶ci co do oznaczenia pierwotnego. O ile pamiêtam wagony te generalnie budowano w latach 80ych a w 1985 r. zmieni³ siê system oznaczeñ serii wagonów osobowych. Starsze wagony rodziny 101C czy 1G nosi³y do 1985 r. oznaczenie serii 'Pmx'. Wagony 101C w pó¼niejszym okresie otrzyma³y ozn. 'Pdn', takie samo jak 304C/304Ca. Nie mam pewno¶ci, czy rodzina 304C w ogóle nosi³a kiedykolwiek ozn. 'Pmx'...
20.03.2013 19:06  
Tomasz B.
Go¶ć
Kasacja

Wagon zosta³ sprzedany na z³om i zakoñczy³ swój ¿ywot w pa¼dzierniku 2014 r.

https://www.flickr.com/photos/15632944@N00/15316262711/in/photostream/
05.11.2014 23:52  Poprzednie zdjęcie:
   57 51 00-48 348-7 Pdn  
 Następne zdjęcie:
99 51 9550 039-3   

 

RSS Feed: 57 51 00-48 348-7 Pdn (Komentarze)

Template Modifications by Heidi Vargas