An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: DELETE FROM 4images_sessions
      WHERE session_lastaction < 1675380716
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine


An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: REPLACE INTO 4images_sessions
       (session_id, session_user_id, session_lastaction, session_location, session_ip)
       VALUES
       ('01s73f4l9pg57g4gbc2577tai1', -1, 1675381616, 'details.php?image_id=8448', '35.172.230.154')
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine

Wroc³awska Galeria Kolejowa
4images logo
c_tl c_t c_tr
c_l
51 51 19-70 647-8 A9ou
51 51 19-70 647-8 A9ou

            
 
 

51 51 19-70 647-8 A9ou
Komentarz: Wagon osobowy 1 klasy rodziny 112A (prawdopodobnie 112Am) w³±czony w sk³ad poc. TLK ze Szczecina do Warszawy.

Przydzia³ st.mac: Szczecin.

Wagon jest zdeklasowany,co moze mieæ zwi±zek z awari± ogrzewania nawiewnego, które ewidentnie posiada, natomiast opis na to nie wskazuje...

8.06.2012, Warszawa Wschodnia.
Sowa kluczowe: A9ou, igrek, 112Am, 112A, Warszawa_Wschodnia
Data: 06.03.2013 19:40
Wywietle: 807
Pobra: 0
Ocena: 0.00 (0 gosw)
Wielko pliku: 159.5 KB
Doda: kilanziom

Foto mapa  

 


IPTC Info
Podpis:

EXIF Info
Marka: SONY
Model: DSC-H9
Czas nawietlania: 1/400
Warto przysony: F/5.6
Czuo ISO: 100
Data wykonania: 08.06.2012 17:09:26
Ogniskowa: 11.9mm


Autor: Komentarz:
SU46-024
Administratror

Data: 07.12.2010
Komentarzy: 470
...

112Am
10.04.2013 18:12 Offline SU46-024
fixall
Uytkownik

Data: 31.03.2013
Komentarzy: 701
B³edny opis

My¶lê ¿e co do braku opisu to zjad³a siê literka malarzowi. To siê nader czêsto zdarza. Na Pesie stoi wydmuszka zdeklasowanej ³ódzkiej jedynki której opis na pudle brzmi...A10ou. By³ kiedy¶ jeden che³mski wagon serii 111As który podczas 2 napraw rewizyjnych z rzêdu oznaczany by³...Bdh.
Pominê fakt ¿e zasady deklasacji jedynek jest kompletnie niezrozumia³y. A mówi±c wprost oni maj± to kompletnie gdzie¶. ?Jecha³em kiedy¶ Niemenem w którym ca³y sk³ad by³ zdeklasowany ale jedynka planowa by³a najgorsza ze wszystkich: brak zas³onek, dywaników i zag³ówków.
10.04.2013 20:55 Offline fixall
kilanziom
Administratror

Data: 07.12.2010
Komentarzy: 1701
okleina

W tym wypadku raczej mowa o b³êdnej okleinie ni¿ malowaniu, choæ istnieje te¿ jakie¶ prawdopodobieñstwo, ¿e ogrzewanie nawiewne jest po prostu niesprawne - tyle ¿e nie wiem, czy wtedy by w ogóle by³ dopuszczony do ruchu.
10.04.2013 21:06 Offline kilanziom kilan1 at op.plPoprzednie zdjcie:
51 51 19-70 647-8 A9nou  
 Nastpne zdjcie:
51 51 19-70 648-6 A9nou

 

c_r
c_bl c_b c_br

RSS Feed: 51 51 19-70 647-8 A9ou (Komentarzy)

Designed by  best gallery designs NTChosting