An unexpected error occured. Please try again later.

An unexpected error occured. Please try again later.
57 51 82-78 015-6 BD4osuv - Wroc³awska Galeria Kolejowa
Wyszukiwanie zaawansowane
Menu użytkownika
Nazwa użytkownika:

Hasło:

Logować automatycznie podczas następnej wizyty?

» Zapomniałem(am) hasła
» Rejestracja
 
Losowe zdjęcie

EN57-087
EN57-087
Komentarze: 0
kilanziom


57 51 82-78 015-6 BD4osuv
57 51 82-78 015-6 BD4osuv

            

57 51 82-78 015-6 BD4osuv
Opis: Wagon osobowy 2 klasy z przedzia³em baga¿owym przystosowanym do przewozu rowerów w³±czony w sk³ad poc. rel. Kraków G³ówny - Olsztyn.

Jest to jeden z przywróconych nie dawno do ¿ycia wagonów rodziny 609A.

Przydzia³ st.mac: Kraków.

16.02.2013, Warszawa Zachodnia.
Słowa kluczowe: 609Ar 609A BDrdsu BD4osuv igrek Warszawa_Zachodnia
Data: 16.02.2013 22:51
Obejrzeń: 2590
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 149.4 KB
Nadesłane przez: kilanziom

IPTC Info
Opis:

EXIF Info
Make: SONY
Model: DSC-H9
Exposure time: 1/80 sec(s)
Aperture value: F/4
ISO speed: 100
Date created: 16.02.2013 14:30:15
Focal length: 8.1mm


Autor: Komentarz:
Tomasz B.
Użytkownik

Data zarejestrowania: 16.12.2012
Komentarze: 400
609Ar

W 2012 roku w Opolu zrobili rewizjê 10 tego typu wagonom.

Uda³o mi siê jeszcze spisaæ 5 innych rowerówek oprócz widocznej tu na zdjêciu:
50 51 82-08 005-9 st.Katowice
57 51 82-78 012-3 st.W-wa Grochów
57 51 82-78 006-5 st.Kraków
50 51 82-78 050-0 st.W-wa Grochów
50 51 82-78 048-4 st.?

To zosta³y nam do upolowania 4 pozosta³e sztuki.
16.02.2013 23:34 Offline Tomasz B.
kilanziom
Admin

Data zarejestrowania: 07.12.2010
Komentarze: 1701
609A

Mnie bardziej interesuj± wagony rodziny 609A, które walaj± siê tu i tam gdzie¶ po krzakach i czekaj± cholera wie na co. Jest ich obecnie du¿o mniej ni¿ przed kilku laty. Na pewno kilka szt. jest na Grochowie, kilka we Wroc³awiu i w Krakowie. Ale np. w lipcu widzia³em jeden przez okno w Katowicach, pechowo s³up zas³oni³ mi numer:

http://wstaw.org/m/2013/02/16/kattowitz-609A.jpg
16.02.2013 23:43 Offline kilanziom kilan1 at op.pl
Tomasz B.
Użytkownik

Data zarejestrowania: 16.12.2012
Komentarze: 400
609A we Wroc³awiu

We Wroc³awiu mamy takie odstawione:

(numer wagonu, seria, typ, stacja mac.,miejsce rewizji, pierwsza data rewizji, druga odroczenia)

50 51 82-08 003-4 BDrdsu 609A WROC£AW 2001 09.02.07 09.05.09
57 51 82-78 021-4 BDrdsu 609A WROC£AW (rewizja i odr. do spisania)
57 51 82-88 036-0 BDrdsu 609A WROC£AW 2001 06.06.06 06.03.08
57 51 82-88 072-5 BDrdsu 609A WROC£AW 2001 26.04.06 26.01.08
57 51 82-88 074-1 BDrdsu 609A WROC£AW 2001 19.09.06 19.06.08
57 51 82-88 075-8 BDrdsu 609A WROC£AW 2001 04.07.06 04.04.08
57 51 82-88 076-6 BDrdsu 609A WROC£AW 2001 06.06.06 06.03.08
17.02.2013 00:07 Offline Tomasz B.
Tomasz B.
Użytkownik

Data zarejestrowania: 16.12.2012
Komentarze: 400
...

To chyba wszystkie je¶li chodzi o Wroc³aw - stoj± i niszczej±. Pojawi³y siê na nich bazgro³y, niektóre maj± braki w oknach i pewnie wyparowa³y z nich ju¿ co ³atwiejsze do wyci±gniêcia metale kolorowe.
17.02.2013 00:13 Offline Tomasz B.
kilanziom
Admin

Data zarejestrowania: 07.12.2010
Komentarze: 1701
609A

W Warszawie na Grochowie stoi kilka szt. M.in:

50 51 82-08 015-8 BDrds
50 51 82-78 046-8 BDrdsu

Na Leszczynkach te¿ widzia³em kilka, w tym:

57 51 82-78 016-4 BDrdsu

Na Szczê¶liwicach kilka sta³o do jesieni 2011 r. kiedy prawie wszystko co by³o tam zgromadzone przes³ano do Idzikowic celem pociêcia na z³om.

http://www.wgk.cal.pl/details.php?image_id=3964
17.02.2013 00:22 Offline kilanziom kilan1 at op.pl
Tomasz B.
Użytkownik

Data zarejestrowania: 16.12.2012
Komentarze: 400
609A w Szczecinie

Kolejne 3 sztuki stoj± w Szczecinie: http://www.youtube.com/watch?v=5rGr-CvZMPg
17.02.2013 00:25 Offline Tomasz B.
Preki
Użytkownik

Data zarejestrowania: 21.01.2011
Komentarze: 350
Katowice

Je¶li chodzi o Katowice to obstawiam 50 51 82-08 006, przydzia³ do stacji Kraków. Ten wagon przez parê dobrych miesiêcy sta³ na hali wachlarzowej zamykanej wówczas lokomotywowni. Wozili nim chyba bardziej wra¿liwe klamoty z szopy na wagonówkê na Zawodziu.
17.02.2013 10:28 Offline Preki 7396416
Sebastian
Użytkownik

Data zarejestrowania: 28.05.2012
Komentarze: 129
609A w Lublinie

Naliczy³em 4 sztuki 609A w Lublinie. Numery mam tylko jednego:
50 51 82-08 013-3
17.02.2013 21:13 Offline Sebastian
kilanziom
Admin

Data zarejestrowania: 07.12.2010
Komentarze: 1701
obieg

Dok³adniejsze info co do kursu jaki robi³ wagon na zdjêciu powy¿ej:

TLK 35100 'Warmia' rel. Kraków P³aszów - Olsztyn G³.

Napr. rew. TS Opole 28.08.2012 r.
28.02.2013 23:31 Offline kilanziom kilan1 at op.plPoprzednie zdjęcie:
   57 51 82-78 012-3 BD4osuv  
 Następne zdjęcie:
57 51 82-78 015-6 BD4osuv   

 

RSS Feed: 57 51 82-78 015-6 BD4osuv (Komentarze)