4images logo
c_tl c_t c_tr
c_l
85 09 005 63 906
85 09 005 63 906

            
 
 

85 09 005 63 906
Komentarz: Wrak wagonu bufetowego budowy Vagónka Studénka. Wagony tego typu budowano w 1969 r. jako uzupe³nienie floty wagonów motorowych serii M296.1 i M296.2 w d³u¿szych relacjach, tak¿e miêdzynarodowych. Powsta³o 5 wagonów tego typu przewidzianych do ruchu miêdzynarodowego i 5 wagonów do ruchu krajowego.

Seriê wycofano formalnie z ruchu w latach 90ych. Wiêkszo¶æ wagonów skre¶lono i pociêto na z³om lub przebudowano. Jeden w historycznych barwach zachowano w Pradze, spotkaæ go mo¿na na wielu imprezach z parowozami jako zaplecze gastronomiczne.

Pierwotnie wagony by³y przydzielone do zakresu 85-09.

9.10.2010, Èeská Tøebová.
Sowa kluczowe: Studénka69, bufetowy, bar, barowy, igrek, BRam, wrak, z³om, szrot, Èeská_Tøebová
Data: 24.01.2013 19:17
Wywietle: 813
Pobra: 0
Ocena: 0.00 (0 gosw)
Wielko pliku: 126.4 KB
Doda: kilanziom

Foto mapa  

 


IPTC Info
Podpis:

EXIF Info
Marka: SONY
Model: DSC-H9
Czas nawietlania: 1/400
Warto przysony: F/6.3
Czuo ISO: 100
Data wykonania: 09.10.2010 14:46:21
Ogniskowa: 5.2mm


Autor: Komentarz:
Nie ma komentarzy dla tego zdjciaPoprzednie zdjcie:
80 54 89-00 347-7 Ba  
 Nastpne zdjcie:
Balm 5-0365

 

c_r
c_bl c_b c_br

RSS Feed: 85 09 005 63 906 (Komentarzy)

Designed by  best gallery designs NTChosting