Wyszukiwanie zaawansowane

50 51 84-70 010-0 B8nopuv

Poprzednie zdjęcie:
   50 51 84-70 004-3 B8nopuv  
 Następne zdjęcie:
50 51 84-70 010-0 B8nopuv   

 

50 51 84-70 010-0 B8nopuv

            

50 51 84-70 010-0 B8nopuv
Opis: Wagon osobowy typu 111Arow w??czony w sk?ad poc. TLK rel. Warszawa Zachodnia - Bia?ystok.

1.01.2013, Warszawa Zachodnia.
Słowa kluczowe: B9nopuv igrek 111A Warszawa_Zachodnia 111Arow
Data: 01.01.2013 16:45
Obejrzeń: 3780
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 132.7 KB
Nadesłane przez: Go¶ć

IPTC Info
Opis:

EXIF Info
Make: SONY
Model: DSC-H9
Exposure time: 1/80 sec(s)
Aperture value: F/4
ISO speed: 100
Date created: 01.01.2013 14:34:16
Focal length: 5.6mm


Autor: Komentarz:
Tomasz B.
Go¶ć
To nie 111 Ainw

Wagony typu 111Ainw to wagony SPOT-owe, które przebudzane zosta³y z wagonów typu 112A. Ten widoczny na zdjêciu to 111Arow. Takich wagonów (je¶li siê nie mylê) jest 12 sztuk. Obecnie nale¿± do IC (od momentu przejêcia taboru do obs³ugi poci±gów pospiesznych). Oznaczone s± B8nopuv. IC posiada jeszcze 75 innych wagonów typu 111Arow - te z kwadratowymi lub zaokr±glonymi oknami w firmowym malowaniu.
01.01.2013 20:21  
SebaLBN
Użytkownik

Data zarejestrowania: 18.02.2023
Komentarze: 3
111Arow

Zgadza siê, równie¿ wg moich notatek jest to grochowski 111Arow. W drugim oknie widaæ nawet "¶ciano-szybê" oddzielaj±c± czê¶æ rowerow± od reszty wagonu.
03.01.2013 17:51 Offline SebaLBN
kilanziom
Go¶ć
Typ

Zgadza siê. Niestety te odmiany s± bardzo zbli¿one do siebie zewnêtrznie a temat ró¿nic miêdzy nimi mam w niewielkim stopniu zbadany.

Dziêki Piotrkowi uda³o siê natomiast ustaliæ czym wagon na powy¿szym zdjêciu by³. Powsta³ w 1988r jako wagon typu 111Aw, pierwotnie nosi³ numer 57 51 20-70 500-0, który po kolejnych naprawach zmienia³ siê kolejno na 57 51 20-30 235-2 i 50 51 20-00 113-4.

Dziêki Piotr.
03.01.2013 20:44  
SebaLBN
Użytkownik

Data zarejestrowania: 18.02.2023
Komentarze: 3
Typ

Równie¿ przy³±czam siê do podziekowañ
09.01.2013 18:50 Offline SebaLBN
Tomasz B.
Go¶ć
Rozpoznawanie

Te wagony od spotowych zewnêtrznie naj³atwiej odró¿niæ po drzwiach odskokowych - inny kszta³t okna oraz charakterystyczny zielony przycisk otwieraj±cy, a tak¿e po uk³adzie okien. Rzut oka na spociaka i na t± rowrówkê i wagony bêd± nie do pomylenia w sk³adach TLK ;-)
12.01.2013 01:42  
Tomasz B.
Go¶ć
Ilo¶æ

Mam spisane dziesiêæ wagonów tego typu i chyba s± to wszystkie sztuki jakie s±. Pewno¶ci jednak100% nie mam dlatego mam pytanie. Czy kto¶ z Was wie jakie wagony kryj± siê pod tymi oto konkretnymi numerami?

XX XX 84-70 005-X
XX XX 84-70 006-X
XX XX 84-70 008-X
18.05.2013 20:59  
SU46-024
Go¶ć
...

Dam znaæ w przysz³ym tygodniu.
18.05.2013 21:00  
intercitysebo
Go¶ć
111arow

Mia³em okazje jechaæ tym wagonem w tamtym roku z Warszawy do Lublina poci±giem TLK ''WIENIAWSKI'' jak pamiêtam to mia³ dziwny uk³ad siedzeñ ale za to du¿y przedzia³ rowerowy.
05.09.2013 16:24  
SebaLBN
Użytkownik

Data zarejestrowania: 18.02.2023
Komentarze: 3
uk³ad siedzeñ

Dlaczego dziwny? On jest podzielony na 3 przedzia³y. Dwa pasa¿erskie w uk³adzie 2+2 i jeden rowerowy. Dziel± je szklane ¶cianki.
05.09.2013 19:45 Offline SebaLBNPoprzednie zdjęcie:
   50 51 84-70 004-3 B8nopuv  
 Następne zdjęcie:
50 51 84-70 010-0 B8nopuv   

 

RSS Feed: 50 51 84-70 010-0 B8nopuv (Komentarze)

Template Modifications by Heidi Vargas