An unexpected error occured. Please try again later.

An unexpected error occured. Please try again later.
806968 X0aa - Wroc³awska Galeria Kolejowa
Wyszukiwanie zaawansowane
Menu użytkownika
Nazwa użytkownika:

Hasło:

Logować automatycznie podczas następnej wizyty?

» Zapomniałem(am) hasła
» Rejestracja
 
Losowe zdjęcie

62 56 71-90 003-7 WLABmee
62 56 71-90 003-7 WLABmee
Komentarze: 0
m0ke


806968 X0aa
806968 X0aa

            

806968 X0aa
Opis: Zdemolowany wagon ogrzewczy typu 1C znajdujacy siê obecnie w maj±tku MPiK Jaworzyna ¦l±ska. Jest to wg. mojej wiedzy jedyny i ostatni reprezentant tego typu zachowany wspó³cze¶nie. Niestety jego stan nie jest najlepszy i wymaga powa¿nych ¶rodków finansowych w celu jego poprawy.

Obecnie wagon nosi nie wiele mówi±ce oznaczenie 806968 X0aa. Bramy ZNTK Ostrów Wlkp. opu¶ci³ w 1956r z # fabr. 37. Wkrótce wpisany zosta³ na ilostan dyrekcji ³ódzkiej, gdzie otrzyma³ # boczny 050 536. W 1968r wraz ze zmianami identyfikacji numerycznej pojazdów otrzyma³ nowy numer zgodny z UIC-RIC, 51 51 99-27 033-8. W toku eksploatacji zmienia³o siê te¿ oznaczenie serii. S³u¿bê zaczyna³ jako 'Ohxt', koñczy³ jako 'Zhx'. Skre¶lono go z inwentarza w pa¼dzierniku 1985r po czym trafi³ do Jaworzyny ¦l±skiej.

Wagony ogrzewcze typu 1C s± bardzo ciekawym elementem historii polskiego kolejnictwa. Powsta³o ich 75 szt. z czego ogromna wiêkszo¶æ otrzyma³a przydzia³y do Warszawy i £odzi i to w tym rejonie (g³ównie z elektrowozami) mo¿na by³o je spotkaæ. Najd³u¿ej w s³uzbie utrzyma³y siê wagony z # 027-0 i 047-8, skre¶lone dopiero w 1993 i 1994r.

Rzecz± zjawiskow± dla wagonów typu 1C by³ fakt, i¿ by³y jedynymi pojazdami szynowymi PKP, które otrzyma³y fabrycznie uchodz±c± za bardzo stylow± i nowoczesn± liniê nadwozia opracowan± dla wagonów sypialnych typu 14A i wagonów salonowych o nie opartych.

13.08.2009, Jaworzyna ¦l±ska.
Słowa kluczowe: Jaworzyna_¦l±ska X0aa ogrzewczy Ohxt Zhx parnik Wagon_Ogrzewczy MPiK zabytek unikat z³om wrak szrot szmelc 1C
Data: 25.12.2012 15:47
Obejrzeń: 3651
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 5.00 (1 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 160.6 KB
Nadesłane przez: kilanziom

IPTC Info
Opis:

EXIF Info
Make: SONY
Model: DSC-H9
Exposure time: 1/320 sec(s)
Aperture value: F/5.6
ISO speed: 100
Date created: 13.08.2009 15:14:37
Focal length: 5.2mm


Autor: Komentarz:
kilanziom
Admin

Data zarejestrowania: 07.12.2010
Komentarze: 1701
wagon 1C w Warszawie

W archiwaliach A. Massela znale¼æ mo¿na fotografiê ilustruj±c± pracê wagonów 1C w wê¼le warszawskim.

http://jareks.zonk.pl/am/am-066a.jpg

Dawny dworzec W-Wa G³ówna, na uwagê zas³uguje równie¿ obecno¶æ wagonu sypialnego typu 14A za wagonem baga¿owym w lewym ze sk³adów.
25.12.2012 16:02 Offline kilanziom kilan1 at op.plPoprzednie zdjęcie:
   50 51 99-27 039-6 Z  
 

 

RSS Feed: 806968 X0aa (Komentarze)