Wyszukiwanie zaawansowane

806968 X0aa

Poprzednie zdjęcie:
   50 51 99-27 039-6 Z  
 

 

806968 X0aa

            

806968 X0aa
Opis: Zdemolowany wagon ogrzewczy typu 1C znajdujacy si? obecnie w maj?tku MPiK Jaworzyna ?l?ska. Jest to wg. mojej wiedzy jedyny i ostatni reprezentant tego typu zachowany wspó?cze?nie. Niestety jego stan nie jest najlepszy i wymaga powa?nych ?rodków finansowych w celu jego poprawy.

Obecnie wagon nosi nie wiele mówi?ce oznaczenie 806968 X0aa. Bramy ZNTK Ostrów Wlkp. opu?ci? w 1956r z # fabr. 37. Wkrótce wpisany zosta? na ilostan dyrekcji ?ódzkiej, gdzie otrzyma? # boczny 050 536. W 1968r wraz ze zmianami identyfikacji numerycznej pojazdów otrzyma? nowy numer zgodny z UIC-RIC, 51 51 99-27 033-8. W toku eksploatacji zmienia?o si? te? oznaczenie serii. S?u?b? zaczyna? jako 'Ohxt', ko?czy? jako 'Zhx'. Skre?lono go z inwentarza w pa?dzierniku 1985r po czym trafi? do Jaworzyny ?l?skiej.

Wagony ogrzewcze typu 1C s? bardzo ciekawym elementem historii polskiego kolejnictwa. Powsta?o ich 75 szt. z czego ogromna wi?kszo?æ otrzyma?a przydzia?y do Warszawy i £odzi i to w tym rejonie (g?ównie z elektrowozami) mo?na by?o je spotkaæ. Najd?u?ej w s?uzbie utrzyma?y si? wagony z # 027-0 i 047-8, skre?lone dopiero w 1993 i 1994r.

Rzecz? zjawiskow? dla wagonów typu 1C by? fakt, i? by?y jedynymi pojazdami szynowymi PKP, które otrzyma?y fabrycznie uchodz?c? za bardzo stylow? i nowoczesn? lini? nadwozia opracowan? dla wagonów sypialnych typu 14A i wagonów salonowych o nie opartych.

13.08.2009, Jaworzyna ?l?ska.
Słowa kluczowe: Jaworzyna_?l?ska X0aa ogrzewczy Ohxt Zhx parnik Wagon_Ogrzewczy MPiK zabytek unikat z?om wrak szrot szmelc 1C
Data: 25.12.2012 15:47
Obejrzeń: 3625
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 5.00 (1 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 160.6 KB
Nadesłane przez: Go¶ć

IPTC Info
Opis:

EXIF Info
Make: SONY
Model: DSC-H9
Exposure time: 1/320 sec(s)
Aperture value: F/5.6
ISO speed: 100
Date created: 13.08.2009 15:14:37
Focal length: 5.2mm


Autor: Komentarz:
kilanziom
Go¶ć
wagon 1C w Warszawie

W archiwaliach A. Massela znale¼æ mo¿na fotografiê ilustruj±c± pracê wagonów 1C w wê¼le warszawskim.

http://jareks.zonk.pl/am/am-066a.jpg

Dawny dworzec W-Wa G³ówna, na uwagê zas³uguje równie¿ obecno¶æ wagonu sypialnego typu 14A za wagonem baga¿owym w lewym ze sk³adów.
25.12.2012 16:02  Poprzednie zdjęcie:
   50 51 99-27 039-6 Z  
 

 

RSS Feed: 806968 X0aa (Komentarze)

Template Modifications by Heidi Vargas