Wyszukiwanie zaawansowane

63 51 89-80 024-9 As

Poprzednie zdjęcie:
   61 80 89-40 033-6 Salon 848.1  
 Następne zdjęcie:
63 51 89-80 024-9 As   

 

63 51 89-80 024-9 As

            

63 51 89-80 024-9 As
Opis: Wroc?aw G?ówny | okolice hali PK jednostek elektrycznych | Jeden z ciekawszych wagonów salonowy z nadal istniej?cych w spó?kach powsta?ych po dawnym PKP. Jest to reprezentant rodziny G78 b?d?cy niegdy? wagonem drugiej klasy o numerze 51 51 20-80 744-8. Na wagonie widnieje jeszcze oznaczenie PKP, jednak jest myl?ce, gdy? ostatnio s?u?y? w PR. Unikn?? jako? do?æ masowej wyrzynki salonek w PR, (czy te? PKP IC i PKP Cargo) i zasili? w tym roku skromn? flot? wagonów salonowych STK. Jest to obecnie chyba jeden z dwóch salonowych igreków w Polsce w oliwkowym schemacie. Obecne oznaczenie: 63 51 89-80 024-9 As. [10.09.2012.]
Słowa kluczowe: Wroc?aw Wroc?aw_G?ówny szopa lokomotywownia lok_Wroc?aw_G?ówny wagon salonowy salonka 63_51_89-80_024-9 seria_As Görlitz78 G78 Przewozy_Regionalne 10-09-2012 wrzesie? 2012 lato dolno?l?skie
Data: 17.12.2012 19:34
Obejrzeń: 5225
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 5.00 (1 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 290.4 KB
Nadesłane przez: Go¶ć


Autor: Komentarz:
Preki
Go¶ć
Oliwka

Kiedy¶ w 2004, jak jecha³em do S³awna poci±giem W-Wa Zachodnia-Ko³obrzeg, to w sk³adzie znajdowa³a siê taka salonka (albo wagon socjalny - w ka¿dym razie Görlitz i oliwkowy), wespó³ z salonk± WKD na pocz±tku sk³adu. Skoro powy¿szy wagon jest z Wroc³awia, to czy w takim razie Warszawa nie posiada³a takiego?
17.12.2012 20:54  
kilanziom
Go¶ć
...

Ma³o prawdopodobne by po 2000r w Polsce figurowa³o wiêcej takich wagonów. Kilkukrotnie przemalowywano wagony rodziny 111A w barwy oliwkowe do celów filmowych. Innych wyj±tków nie pamiêtam. Jest trochê 'oliwkowo-podobnych' wagonów, które walaj± siê tu i tam w charakterze sieciówek czy wraków (m.in. W-Wa Wschodnia Towarowa czy Pilawa). Oliwkow± kuszetkê 110Ac i wagon salonowy posiada natomiast Chabówka, w ostatnich latach oba wagony mo¿na by³o spotkaæ na Parowozjadach i innych imprezach. Kuszetka obecnie jest nieczynna i czeka na naprawê.

Wagon na powy¿szym zdjêciu te¿ by³ szeroko u¿ywany do imprez i celów filmowych w ostatnich latach przed odstawieniem. Ca³a seria fotografii z jego udzia³em powsta³a np. na D29-286 w 2008r. Wagon stanowi³ zaplecze poci±gu prowadzonego TKt48:

http://www.toczka.cba.pl/details.php?image_id=77&mode=search

http://www.toczka.cba.pl/details.php?image_id=106&mode=search
17.12.2012 21:03  Poprzednie zdjęcie:
   61 80 89-40 033-6 Salon 848.1  
 Następne zdjęcie:
63 51 89-80 024-9 As   

 

RSS Feed: 63 51 89-80 024-9 As (Komentarze)

Template Modifications by Heidi Vargas