An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: REPLACE INTO 4images_sessions
      (session_id, session_user_id, session_lastaction, session_location, session_ip)
      VALUES
      ('r7nfjsg2bqq14r0dp2b3u12v67', -1, 1675328561, 'details.php?image_id=7529', '35.172.230.154')
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine


An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: DELETE FROM 4images_sessions
      WHERE session_lastaction < 1675327661
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine

Wroc³awska Galeria Kolejowa
4images logo
c_tl c_t c_tr
c_l
131 069-7
131 069-7

            
 
 

131 069-7
Komentarz: Wieczór zapda na po³o¿onej wysoko w górach stacji Spi¹ská Nová Ves. Ruch jednak nie ustaje ani trochê. Niemal bez przerwy zjawiaj± siê i odje¿d¿aj± nowe sk³ady prowadzone przede wszystkim dwucz³onowymi elektrowozami rodziny skoda 58E. Uzupe³nienie, g³ównie w roli popchaczy stanowi grupka 6-osiowych elektrowozów serii 183.

Choæ w chwili wykonania zdjêcia mieli¶my ¶rodek lata, chwilê po zaj¶ciu s³oñca zrobi³o siê diabelnie zimno, co nie w±tpliwie stanowi osobliwo¶æ tej stacji jak ca³ego rejonu u podnó¿a Tatr.

23.07.2012, Spi¹ská Nová Ves.
Sowa kluczowe: Spi¹ská_Nová_Ves, 131, 131_069-7, dvojicka, E479.1, skoda, 58E
Data: 26.11.2012 19:40
Wywietle: 1092
Pobra: 0
Ocena: 1.00 (1 gosw)
Wielko pliku: 106.1 KB
Doda: kilanziom

Foto mapa  

 


IPTC Info
Podpis:

EXIF Info
Marka: SONY
Model: DSC-H9
Czas nawietlania: 1/80
Warto przysony: F/4
Czuo ISO: 100
Data wykonania: 23.07.2012 20:32:28
Ogniskowa: 29.3mm


Autor: Komentarz:
Nie ma komentarzy dla tego zdjciaPoprzednie zdjcie:
131 068-9  
 Nastpne zdjcie:
131 074-7

 

c_r
c_bl c_b c_br

RSS Feed: 131 069-7 (Komentarzy)

Designed by  best gallery designs NTChosting