Wyszukiwanie zaawansowane

50 51 59-70 010-1 Bc9ou

Poprzednie zdjęcie:
   50 51 59-70 010-1 Bc9o  
 Następne zdjęcie:
50 51 59-78 001-2 Bc9ou   

 

50 51 59-70 010-1 Bc9ou

            

50 51 59-70 010-1 Bc9ou
Opis: Gdy?ska kuszetka 110Ac oczekuj?ca wieczornego kursu na wagonowni Gdynia Leszczynki.

15.09.2012, Gdynia Leszczynki.
Słowa kluczowe: Gdynia_Leszczynki igrek Bc9ou Bcdu 110A 110Ac kuszetka kuszeta
Data: 19.09.2012 19:24
Obejrzeń: 2452
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 181.3 KB
Nadesłane przez: Go¶ć

IPTC Info
Opis:

EXIF Info
Make: SONY
Model: DSC-H9
Exposure time: 1/500 sec(s)
Aperture value: F/5.6
ISO speed: 100
Date created: 15.09.2012 00:39:54
Focal length: 29.3mm


Autor: Komentarz:
Preki
Go¶ć
Z³om 110Ac

Dzisiaj w sk³adzie z³omowym (na 99% do Soko³owa) pojecha³y dwie kuszetki 110Ac, najpewniej z Gdyni. Mo¿na wiedzieæ jakie numery? Postaram siê je z³apaæ.
23.12.2013 22:51  
Tomasz B.
Go¶ć
numery

Z Gdyni do Soko³owa ruszy³y dwie kuszety: 50 51 59-10 061 i 50 51 59-10 125-0 obie Bco z 1977 roku.
24.12.2013 00:48  
Tomasz B.
Go¶ć
numery

Wciê³o mi cyfrê samokontroli. Pe³ny numer taki: 50 51 59-10 061-7
24.12.2013 00:51  
Preki
Go¶ć
.

Dobra, dziêki. Chyba nie ma ich na galerii, ale w³a¶nie stoj± przed moim domem, oczekuj±c na loka, który poci±gnie je do Soko³owa. Mo¿liwe ¿e transport ruszy jutro, ale nic nie jest pewne - w koñcu ¶wiêta s±, a wywóz trupów na kasacjê to chyba nie jest priorytet, wiêc mo¿liwe ¿e maszyni¶ci którzy mog± jechaæ na tym poci±gu wziêli sobie wolne.
24.12.2013 11:28  
kilanziom
Go¶ć
fot.

To zrób im zdjêcia!
24.12.2013 14:23  
Preki
Go¶ć
.

Przecie¿ ten sk³ad zaparkowa³, jak zwykle, zgodnie z tradycj±, naprzeciwko mojego domu :) Wiêc foty porobi³em od razu jak tylko siê tam zjawi³. Ot, trochê taki prezent "pod choinkê" ;)
24.12.2013 20:36  
Tomasz B.
Go¶ć
wspomniany sk³ad

... a tu jeszcze w drodze wspomniany sk³ad z³omowy: http://www.youtube.com/watch?v=fZy-dbxiA-g
24.12.2013 21:36  
kilanziom
Go¶ć
112Am

Czy¿by w sk³adzie z przodu szed³ 112Am w malowaniu TLK? Trochê dziwne, ¿eby wagon tego typu szed³ na z³om...
24.12.2013 21:40  
Tomasz B.
Go¶ć
112Ag

Z Gdyni mia³o jechaæ 6x112Ag + 2x111Ag + 2x110Ac.
24.12.2013 22:18  
Preki
Go¶ć
.

I tyle¿ przyjecha³o, razem z tym w malowaniu TLK.

Swoj± drog± foc±c ten sk³ad napotka³em siê na sokistów, którzy usiedli sobie w jednym z wagonów z nadziej± na z³apanie jakiego¶ pechowego menela... albo mi³o¶nika wagonów. Na szczê¶cie nie by³o to spotkanie bliskiego stopnia.
25.12.2013 00:14  Poprzednie zdjęcie:
   50 51 59-70 010-1 Bc9o  
 Następne zdjęcie:
50 51 59-78 001-2 Bc9ou   

 

RSS Feed: 50 51 59-70 010-1 Bc9ou (Komentarze)

Template Modifications by Heidi Vargas