An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: REPLACE INTO 4images_sessions
      (session_id, session_user_id, session_lastaction, session_location, session_ip)
      VALUES
      ('jmm1ahadhnvu2sdsfbj016hjm1', -1, 1674877404, 'details.php?image_id=5878', '3.236.47.240')
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine


An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: DELETE FROM 4images_sessions
      WHERE session_lastaction < 1674876504
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine

Wroc³awska Galeria Kolejowa
4images logo
c_tl c_t c_tr
c_l
51 51 39-70 008-9 AB9nou
51 51 39-70 008-9 AB9nou

            
 
 

51 51 39-70 008-9 AB9nou
Komentarz: Wagon osobowy 1 i 2 klasy w³±czony w sk³ad nocnego 'Poloneza' do Moskwy. Polskie igreki obs³uguj± w tym sk³adzie po³±czenie Warszawa-Terespol.

Ciekaw± rzecz± jest fakt, i¿ po naprawie rewizyjnej wagon na zdjêciu otrzyma³ na czole opis '112Am'. Faktycznie jest to wagon typu 112At bêd±cy przebudow± wagonu 1 klasy typu 112Am. Spo¶ród 22 wagonów 112At jakie w latach 2003-2004 powsta³y w zak³adach HCP 17szt przebudowano z modelu 112Am a 5 szt. z modelu 112Ar. Ró¿nica jest do¶æ istotna, gdy¿ wagony oparte o 112Am posiadaj± dopuszczenie do ruchu miêdzynarodowego (przetwornice i inne urz±dzenia) a wagony oparte o 112Ar mog± siê poruszaæ wy³±cznie po Polsce.

13.05.2012, Warszawa Zachodnia.
Sowa kluczowe: Warszawa_Zachodnia, igrek, AB9nou, ABdnu, 112A, 112At, 112Am, Polonez
Data: 13.05.2012 16:59
Wywietle: 1337
Pobra: 0
Ocena: 5.00 (1 gosw)
Wielko pliku: 136.7 KB
Doda: kilanziom

Foto mapa  

 


IPTC Info
Podpis:

EXIF Info
Marka: SONY
Model: DSC-H9
Czas nawietlania: 1/320
Warto przysony: F/4.5
Czuo ISO: 100
Data wykonania: 13.05.2012 14:57:31
Ogniskowa: 11.6mm


Autor: Komentarz:
Preki
Uytkownik

Data: 21.01.2011
Komentarzy: 350
.

"jakie w latach 2003-2004 powsta?y w zak?adach HCP"

Znaczy si? po 2000 roku robiono jeszcze "igreki"?
13.05.2012 17:02 Offline Preki 7396416
kilanziom
Administratror

Data: 07.12.2010
Komentarzy: 1701
przebudowa

112At s? przebudow? a nie now? konstrukcj?. Tam wy?ej napisa?em, ?e powsta?y z 2 rodzin igreków 1 klasy - 22 wagony 112Ar i 112Am przebudowano na 22 wagony 112At.
13.05.2012 17:11 Offline kilanziom kilan1 at op.plPoprzednie zdjcie:
51 51 39-70 007-1 AB9nouz  
 Nastpne zdjcie:
51 51 39-70 008-9 AB9nou

 

c_r
c_bl c_b c_br

RSS Feed: 51 51 39-70 008-9 AB9nou (Komentarzy)

Designed by  best gallery designs NTChosting