An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: REPLACE INTO 4images_sessions
      (session_id, session_user_id, session_lastaction, session_location, session_ip)
      VALUES
      ('425e5g47o0d7ah0o6l89vfvvl1', -1, 1675216825, 'details.php?image_id=5843', '3.235.186.94')
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine


An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: DELETE FROM 4images_sessions
      WHERE session_lastaction < 1675215925
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine

Wroc³awska Galeria Kolejowa
4images logo
c_tl c_t c_tr
c_l
75 51 84-71 001-9 B6bnopuvz
75 51 84-71 001-9 B6bnopuvz

            
 
 

75 51 84-71 001-9 B6bnopuvz
Komentarz: Wagon osobowy 2 klasy Przewozów Regionalnych typu 161A. Tu w sk³adzie poc. IR z Lublina do Poznania.

11.05.2012, Warszawa Wschodnia.
Sowa kluczowe: B6bnopuvz, Warta, Interregio, 161A, warszawa_Wschodnia, igrek, 75_51_84-71_001-9, PREG
Data: 12.05.2012 14:50
Wywietle: 2210
Pobra: 0
Ocena: 0.00 (0 gosw)
Wielko pliku: 124.9 KB
Doda: kilanziom

Foto mapa  

 


IPTC Info
Podpis:

EXIF Info
Marka: SONY
Model: DSC-H9
Czas nawietlania: 1/250
Warto przysony: F/4
Czuo ISO: 100
Data wykonania: 11.05.2012 16:47:47
Ogniskowa: 6.3mm


Autor: Komentarz:
Sebastian
Uytkownik

Data: 28.05.2012
Komentarzy: 129
NG

Naprawa g³ówna z modernizacj±: 22.03.2010
18.02.2013 19:20 Offline Sebastian
Tomasz B.
Uytkownik

Data: 16.12.2012
Komentarzy: 400
...

Wszystkie pozosta³e wagony zmodernizowane w 2010 roku maj± t± sam± datê NG. S± to numery 001 oraz 002 z wagonów typu 161A, 162A oraz 163A. Posiada kto¶ wiedzê na temat daty NG wagonów zmodernizowanych w 2012 roku?
18.02.2013 19:52 Offline Tomasz B.
kilanziom
Administratror

Data: 07.12.2010
Komentarzy: 1701
...

Dla mnie du¿o ciekawsze s± orygina³y z jakich te pojazdy powsta³y, choæ Piotru¶ zdawkowo podaje, ¿e podstaw± do modernizacji by³y zwyk³e wagony 2 klasy rodziny 111A (w przeciwieñstwie do 111Arow i 111Ainw, gdzie znaczny % powsta³ z kuszetek).
18.02.2013 20:39 Offline kilanziom kilan1 at op.pl
Tomasz B.
Uytkownik

Data: 16.12.2012
Komentarzy: 400
NG

NG jest wa¿na, bo jakby nie by³o to data powstania wagonu w obecnym kszta³cie. Do modernizacji 16 sztuk PR-y przeznaczy³y 16 wagonów przedzia³owych 2 klasy typu 111A. Jakie to dok³adnie numery i podtypy to jedynie wie chyba komórka odpowiedzialna za tabor w centrali PR-ów i mo¿e w papierach ma PESA. Nam raczej ciê¿ko bêdzie wskazaæ jakie numery kryj± siê pod ka¿dym zmodernizowanym "marlborasem".
18.02.2013 21:25 Offline Tomasz B.
Tomasz B.
Uytkownik

Data: 16.12.2012
Komentarzy: 400
Dach

Jeszcze taka ciekawostka - po modernizacji mamy wagony z p³askim oraz ryflowanym dachem. Widaæ dachu nie modernizowano :-)
18.02.2013 21:29 Offline Tomasz B.
kilanziom
Administratror

Data: 07.12.2010
Komentarzy: 1701
...

Czê¶æ wagonów z 'drugiego rzutu', który poszed³ na modernê na tzw. 'malborasy' wisi u nas na galerii, ale to szerszy temat, o którym w komentach pod fotami nie bêdê siê rozpisywaæ.
18.02.2013 23:35 Offline kilanziom kilan1 at op.pl
Stach
Go
Które

wagony wisz±ce na galerii posz³y na "marlborasy"? Chodzi mnie tylko o numery.
19.02.2013 00:09  
Sebastian
Uytkownik

Data: 28.05.2012
Komentarzy: 129
Daty NG z 2012

@Tomasz B. "Malborasy" modernizowane w ubieg³ym roku maj± ró¿ne daty NG. W notatkach mam:
75 51 29-71 003-3 NG: 31.08.2012
75 51 38-71 005-7 NG: 17.08.2012
19.02.2013 19:58 Offline Sebastian
Tomasz B.
Uytkownik

Data: 16.12.2012
Komentarzy: 400
NG

@ Sebastian - dziêki, zapisa³em sobie!
19.02.2013 21:39 Offline Tomasz B.
Tomasz B.
Uytkownik

Data: 16.12.2012
Komentarzy: 400
Kolejna NG

Wagon 61 51 84-71 005-0 typu 161A NG:27.07.12
20.02.2013 16:14 Offline Tomasz B.
kilanziom
Administratror

Data: 07.12.2010
Komentarzy: 1701
#

Na pewno kod 61?
20.02.2013 19:04 Offline kilanziom kilan1 at op.pl
SU46-024
Administratror

Data: 07.12.2010
Komentarzy: 470
...

Na pewno nie, wszystkie 16xA maj± kod 75.
20.02.2013 19:07 Offline SU46-024
Tomasz B.
Uytkownik

Data: 16.12.2012
Komentarzy: 400
75!

Oczywi¶cie numer 75 51 84-71 005-0 powinien byæ. Wcze¶niej spisywa³em sobie rewizje (NG) dla wagonów 159A i st±d pomy³ka :-)
20.02.2013 23:42 Offline Tomasz B.   Nastpne zdjcie:
75 51 84-71 001-9 B6bnopuvz

 

c_r
c_bl c_b c_br

RSS Feed: 75 51 84-71 001-9 B6bnopuvz (Komentarzy)

Designed by  best gallery designs NTChosting