An unexpected error occured. Please try again later.

An unexpected error occured. Please try again later.
58 51 59-10 094-0 Bc - Wroc³awska Galeria Kolejowa
Wyszukiwanie zaawansowane
Menu użytkownika
Nazwa użytkownika:

Hasło:

Logować automatycznie podczas następnej wizyty?

» Zapomniałem(am) hasła
» Rejestracja
 
Losowe zdjęcie

50 51 88-70 204-5 WRnouz
50 51 88-70 204-5 WRnouz
Komentarze: 0
kilanziom


58 51 59-10 094-0 Bc
58 51 59-10 094-0 Bc

            

58 51 59-10 094-0 Bc
Opis: Sk³ad zniszczonych wagonów nocnych walaj±cych siê od ~2006/2007r na stacji Kraków P³aszów doczeka³ siê w 2008/2009r przetoczenia na pust± i mocno zaro¶niêt± grupê stacji Kraków Prokocim. Po¶ród zdominowanej przez wagony sypialne formacji znalaz³o siê te¿ parê kuszet.

W kadrze kuszetka mniej popularnej odmiany 110Ab, zwana w niektórych krêgach 'kuszetk± przestawcz±', jako ¿e posiada³a mo¿liwo¶æ wymiany podwozia, sprzêgu i kursowania po torze 1524mm. W latach 70 i 80 wagon typu 110Ab by³y wykorzystywane m.in. na po³±czeniu Kraków - Kijów i Warszawa - Kijów. Interesuj±c± ciekawostk± dot. tego epizodu jest fakt, i¿ 110Ab zawsze sz³y 'obramowane' w sk³adzie, w ¿adnym wypadku na jego koñcu. Wynika³o to wprost z przepisów radzieckich, w my¶l których wagon z dwoma (nie trzema) koñcówkami nie móg³ i¶æ na skraju sk³adu.

Odmiana 110Ab od kuszet 110Aa i 110Ac ró¿ni³a siê te¿ posiadaniem w³asnego pieca wêglowego zapewniaj±cego niezale¿ne od zewnêtrznego ogrzewanie.

Obecnie wagony 110Ab s± niemal ca³kowicie wymar³e. Kilka sztuk pozostaje na ilostanie wagonowni Gdynia Leszczynki ale ostatni raz w ruchu widziano je w 2009r.

20.07.2010, Kraków Prokocim.
Słowa kluczowe: Bc 110Ab kuszetka kuszeta wrak z³om szmelc szrot Kraków_Prokocim
Data: 22.01.2012 20:40
Obejrzeń: 1347
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 159.8 KB
Nadesłane przez: kilanziom

IPTC Info
Opis:

EXIF Info
Make: SONY
Model: DSC-H9
Exposure time: 1/640 sec(s)
Aperture value: F/5.6
ISO speed: 100
Date created: 20.07.2010 11:46:12
Focal length: 5.2mm


Autor: Komentarz:
Brak komentarzy do tego zdjęciaPoprzednie zdjęcie:
   58 51 59 - 10 107-0 Bc  
 Następne zdjęcie:
58 51 59-10 096-5 Bc   

 

RSS Feed: 58 51 59-10 094-0 Bc (Komentarze)