An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: REPLACE INTO 4images_sessions
      (session_id, session_user_id, session_lastaction, session_location, session_ip)
      VALUES
      ('ct110vlbo0c6430aentgj32a92', -1, 1674926284, 'details.php?image_id=4485', '35.172.230.154')
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine


An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: DELETE FROM 4images_sessions
      WHERE session_lastaction < 1674925384
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine

Wroc³awska Galeria Kolejowa
4images logo
c_tl c_t c_tr
c_l
Vozeò vykurovací 610
Vozeò vykurovací 610

            
 
 

Vozeò vykurovací 610
Komentarz: Nadgryziony czasem i warunkami postoju wagon ogrzewczy niemieckiej budowy wojennej. Ten egzemplarz powsta³ w 1943r w MBA (Maschinenbau und Bahnbedarf, Werk Spandau) i po 1945r znalaz³ siê w parku wagonowym ÈSD.

Na sieci ÈSD wagony ogrzewcze wyeliminowano z gry stosunkowo wcze¶nie. Ostatnim bastionem ich pracy by³ tzw. "Západný expres" jad±cy z Pragi do Zachodnich Niemiec.

Egzemplarz na fotografii ostatni± naprawê przeszed³ w 1976r. Pó¼niej by³ eksploatowany w roli stacjonarnej grzejki. Jest jedynym swojej rodziny jaki uratowa³ siê na terenie Czechos³owacji.

Na uwagê zas³uguj± d³ugie wózki o rozstawie osi 3500mm, bêd±ce osobliw± cech± tych konkretnych wagonów.

3.07.2011, Bratislava Východ.
Sowa kluczowe: wagon_ogrzewczy, parnik, Bratislava_Východ, Bratislava-Východné, Vozeò_vykurovací, wrak, z³om, Bauart42, Bauart43
Data: 21.01.2012 19:25
Wywietle: 1792
Pobra: 0
Ocena: 0.00 (0 gosw)
Wielko pliku: 152.1 KB
Doda: kilanziom

Foto mapa  

 


IPTC Info
Podpis:

EXIF Info
Marka: SONY
Model: DSC-H9
Czas nawietlania: 1/160
Warto przysony: F/4
Czuo ISO: 100
Data wykonania: 04.07.2011 02:13:04
Ogniskowa: 6.9mm


Autor: Komentarz:
kilanziom
Administratror

Data: 07.12.2010
Komentarzy: 1701
Kocio³ ogrzewczy PG500

Godn± uwagi informacj± dot. wagonów ogrzewczych niemieckiej budowy u¿ytkowanych po 1945r przez ÈSD by³ fakt, i¿ w latach 60ych wymieniano oryginalne parowe kot³y ogrzewcze (wielko¶ci± i moc± zbli¿one do kot³ów w±skotorowych parowozów) a na ich miejsce zabudowywano zasilane rop± kot³y ogrzewcze PG500 seryjnie instalowane w nowych wtedy lokomotywach spalinowych T478.1, T478.3 czy T679.0. Kocio³ ogrzewczy PG500 by³ te¿ testowo zabudowany na polskiej lokomotywie SP45-005, nie zosta³ jednak zakwalifikowany do seryjnego u¿ytku w dalszych pojazdach.
25.12.2012 16:44 Offline kilanziom kilan1 at op.plPoprzednie zdjcie:
SpVp21000  
 Nastpne zdjcie:
Vozeò vykurovací 610

 

c_r
c_bl c_b c_br

RSS Feed: Vozeò vykurovací 610 (Komentarzy)

Designed by  best gallery designs NTChosting