An unexpected error occured. Please try again later.

An unexpected error occured. Please try again later.
57 51 82-78 021-4 BDrdsu - Wroc³awska Galeria Kolejowa
Wyszukiwanie zaawansowane
Menu użytkownika
Nazwa użytkownika:

Hasło:

Logować automatycznie podczas następnej wizyty?

» Zapomniałem(am) hasła
» Rejestracja
 
Losowe zdjęcie

812 005-7
812 005-7
Komentarze: 0
m0ke


57 51 82-78 021-4 BDrdsu
57 51 82-78 021-4 BDrdsu

            

57 51 82-78 021-4 BDrdsu
Opis: 12.01.2012 || Wroc³aw G³ówny || Wagon 57 51 82-78 021-4 BDrdsu, st. mac. Wroc³aw G³ówny, odstawiony na terenie stacji Wroc³aw G³ówny
Słowa kluczowe: BDrdsu 609A lato Wroc³aw_G³ówny dolno¶l±skie rowerowy odstawka
Data: 15.01.2012 23:04
Obejrzeń: 2183
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 306.2 KB
Nadesłane przez: m0ke

IPTC Info
Data stworzenia: 12.01.2012

EXIF Info
Make: NIKON CORPORATION
Model: NIKON D90
Exposure time: 1/160 sec(s)
Aperture value: F/8
ISO speed: 320
Date created: 12.01.2012 10:20:52
Focal length: 92mm


Autor: Komentarz:
FilipBB
Użytkownik

Data zarejestrowania: 02.06.2012
Komentarze: 65
Przetarg

Wagon wystawiony na sprzeda¿. (16.01.2015)
19.01.2015 17:39 Offline FilipBB
fixall
Użytkownik

Data zarejestrowania: 31.03.2013
Komentarze: 701
...

Wstawisz taki komentarz do wszystkich 165 sprzedawanych obecnie wagonów?
19.01.2015 17:43 Offline fixall
FilipBB
Użytkownik

Data zarejestrowania: 02.06.2012
Komentarze: 65
...

Nie, nie ma wszystkich na galerii.
Planuje tylko do 140A, 141A, 110A, 113A, 609A i sypialnych. Nie ma co za¶miecaæ galerii przy wagonach 111A i 112A.
19.01.2015 18:10 Offline FilipBB
fixall
Użytkownik

Data zarejestrowania: 31.03.2013
Komentarze: 701
...

Nie ma co za¶miecaæ a i tak za¶miecasz. W komentarzach toczy³y siê ro¿ne dyskusje i teraz ju¿ nie wiadomo pod jakimi zdjêciami.
Po co dodajesz te komentarze? Niektóre wagony o ile nie wiêkszo¶æ s± wystawiane na sprzeda¿ po raz kolejny. Co wiêcej ka¿dy z nas wagoniarzy spis z³omowanych wagonów ma bo jest on ogólnodostêpny na stronie IC.
Moim zdaniem jest to zupe³nie bez sensu. Co innego by by³o gdyby dotyczy³o to powiedzmy wagonu Z1 Henshel. Takie mam zdanie w tym temacie.
19.01.2015 18:15 Offline fixall
FilipBB
Użytkownik

Data zarejestrowania: 02.06.2012
Komentarze: 65
...

Mo¿liwe, ¿e masz racjê. Mo¿e trochê za bardzo nad interpretowa³em dyskusjê pod tym zdjêciem.
http://wgk.cal.pl/details.php?image_id=7018
Je¶li admini uznaj± komentarze za zbêdne to je usun±.
19.01.2015 18:19 Offline FilipBB
kilanziom
Admin

Data zarejestrowania: 07.12.2010
Komentarze: 1701
komentarz

Ja bym to wpisa³ zbiorczo w 3-4 zdjêciach i ju¿. Wtedy ³atwiej odnale¼æ, ale ne dubluje siê nadto.
19.01.2015 18:25 Offline kilanziom kilan1 at op.pl
FilipBB
Użytkownik

Data zarejestrowania: 02.06.2012
Komentarze: 65
...

Bêdzie na przysz³o¶æ.
19.01.2015 18:27 Offline FilipBB
fixall
Użytkownik

Data zarejestrowania: 31.03.2013
Komentarze: 701
...

Dla mnie wa¿niejsz± by³a by informacja kiedy jaki wagon zosta³ sprzedany bo to by dawa³o pobie¿na informacjê kiedy wagon dokona³ ¿ywota. Czêsto zdarza siê ¿e wagon pomimo ¿e jest do sprzeda¿y, sprzedany nie jest.
19.01.2015 18:29 Offline fixall
FilipBB
Użytkownik

Data zarejestrowania: 02.06.2012
Komentarze: 65
...

W wiêkszo¶ci przypadków, je¶li nie ma go w nastêpnym przetargu mo¿e oznaczaæ, ¿e ju¿ go nie ma.
19.01.2015 18:42 Offline FilipBB
TRS2006
Admin

Data zarejestrowania: 07.12.2010
Komentarze: 171
.

Problem w tym, ¿e to zniknie w¶ród komentarzy. Trzeba by po prostu ustawiæ wy¶wietlenie wiekszej ilosci komentarzy.
19.01.2015 18:47 Offline TRS2006
kilanziom
Admin

Data zarejestrowania: 07.12.2010
Komentarze: 1701
....

Po prostu trzeba zapamiêtywaæ zdjêcia, pod którymi by³a jaka¶ ciekawsza dyskusja, jak np. te:

http://wgk.cal.pl/details.php?image_id=8870
http://wgk.cal.pl/details.php?image_id=8363
http://wgk.cal.pl/details.php?image_id=7758

Komentarze i tak szybko sie nadpisuj±.
19.01.2015 18:56 Offline kilanziom kilan1 at op.pl
Sebastian
Użytkownik

Data zarejestrowania: 28.05.2012
Komentarze: 129
...

Ja uwa¿am, ¿e warto wpisywaæ informacjê pod ka¿dym wagonem, który jest w naszej galerii, ale nie o wystawieniu na sprzeda¿ lecz o jego kasacji.
I te¿ sam fakt dokonania sprzeda¿y nie jest w 100% potwierdzeniem jego kasacji je¶li nie kupuje go skup z³omu. Pamiêtam, ¿e by³y kiedy¶ wagony, które kupi³o PKP Cargo Wagon (np. 50 51 20-08 420-5) i nie ma pewno¶ci co z nimi zrobili
19.01.2015 21:44 Offline SebastianPoprzednie zdjęcie:
   57 51 82-78 016-4 BDrdsu  
 Następne zdjęcie:
57 51 82-78 021-4 BDrdsu   

 

RSS Feed: 57 51 82-78 021-4 BDrdsu (Komentarze)