An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: DELETE FROM 4images_sessions
      WHERE session_lastaction < 1675015579
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine


An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: REPLACE INTO 4images_sessions
       (session_id, session_user_id, session_lastaction, session_location, session_ip)
       VALUES
       ('a3j8srv23bisguvmddrb8nj002', -1, 1675016479, 'details.php?image_id=432', '18.232.179.5')
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine

Wroc³awska Galeria Kolejowa
4images logo
c_tl c_t c_tr
c_l
52 51 70-80 319-7 WLAB10ou
52 51 70-80 319-7 WLAB10ou

            
 
 

52 51 70-80 319-7 WLAB10ou
Komentarz: 23.05.2010 | Warszawa Wschodnia | Sypialny Igrek w sk³adzie poci±gu "Chopin", który skoñczy³ bieg.
Sowa kluczowe: WLAB10ou, Sypialny, Igrek, Warszawa, Wschodnia, Warszawa_Wschodnia, Chopin, Miêdzynarodowy.
Data: 11.01.2011 21:30
Wywietle: 3195
Pobra: 0
Ocena: 5.00 (1 gosw)
Wielko pliku: 598.7 KB
Doda: Tomasz Zajkowski

Foto mapa  

 


IPTC Info
Podpis: OLYMPUS DIGITAL CAMERA

EXIF Info
Marka: OLYMPUS IMAGING CORP.
Model: E-410
Czas nawietlania: 1/400
Warto przysony: F/8
Czuo ISO: 100
Data wykonania: 23.05.2010 07:46:08
Ogniskowa: 30mm


Autor: Komentarz:
kilanziom
Administratror

Data: 07.12.2010
Komentarzy: 1701
Logika

Przyznam si?, ?e poszukiwa?em pewnej logiki w modernizacjach wagonów sypialnych standardu Y we flocie PKP IC - nic jednak nie znalaz?em.

Przegl?daj?c swoje zbiory widz?, ?e cz?sto w ci?gu danych wozów jest kilka kompletnie z przypadku albo w ogóle inaczej 'potraktowanych' ni? reszta s?siednich. I tak np. widoczny tu #319 ma usuni?ty piec, podobnie jak #320, ale np. #336 podobnie przebudowany piec juz ma, tak jak #340. Jeszcze inaczej prezentuje si? #345, któremu ?ci?gni?to piec zostawiaj?c ?amane drzwi, tak jak #348. Nieopodal znajdziemy #356, egzemplarz z ?amanymi drzwiami i piecem. Piece i odskokowe drzwi maj? te? 402, 403... a np. 407 pieca nie ma. Nie odnajduj? w tym jakiego? sensownego klucza.

Zdaje si? pod konkretn? przebudow? sz?o 'jak si? który nawinie'.
11.01.2011 21:38 Online kilanziom kilan1 at op.pl
TRS2006
Administratror

Data: 07.12.2010
Komentarzy: 171
.

Tomek, taka moja autosugestia. Przy wpisywaniu numerów nie stosuj spacji przy my?lnikach. U?atwi to katalogowanie wagonów wg numerów. Zauwa?y?em ?e Ty i Piotr ustrzelili?cie te same wozy ale z ró?nymi oznaczeniami. Spacje powoduj? ju? rozjechanie si? wagonów i trudniej je znale??. Po usuni?ciu spacji skrypt 4images ustawi? je ko?o siebie.
01.02.2011 12:56 Offline TRS2006
TRS2006
Administratror

Data: 07.12.2010
Komentarzy: 171
.

Pousuwa?em wszystkie my?lniki w pozosta?ych zdj?ciach. Ustandaryzowa?em zapis do tytu?ów Piotra, teraz si? to wszystko po kolei pouk?ada?o. Skrypt 4images odczytuje ka?dy znak osobny, w tym spacje. Nie dawajcie tych spacji, bo w ten sposób wagony si? rozje?d?aj? zamiast katalogowa? chronologicznie wg numerów.
01.02.2011 13:08 Offline TRS2006
TRS2006
Administratror

Data: 07.12.2010
Komentarzy: 171
.

Ok, wszystkie wagony pasa?erskie wyedytowa?em poprzez usuni?cie my?lników, zrobi? si? porz?dek g?ównie w kategoriach bautzenów i goerlitzów. Pouk?ada?em kategorie wg numerów daj?c np. 139A pod 136A, przenios?em wagony 144, 145 i 155A do nowo utworzonych kategorii. I w zasadzie tyle.
01.02.2011 13:46 Offline TRS2006
Tomasz Zajkowski
Uytkownik

Data: 09.01.2011
Komentarzy: 298
...

Dzi?ki Dawid. ;) Zapami?tam.
01.02.2011 15:18 Offline Tomasz ZajkowskiPoprzednie zdjcie:
52 51 70-80 319-7 WLAB10mou  
 Nastpne zdjcie:
52 51 70-80 319-7 WLAB10ou

 

c_r
c_bl c_b c_br

RSS Feed: 52 51 70-80 319-7 WLAB10ou (Komentarzy)

Designed by  best gallery designs NTChosting