4images logo
c_tl c_t c_tr
c_l
51 51 59-30 020-8 Bcdu
51 51 59-30 020-8 Bcdu

            
 
 

51 51 59-30 020-8 Bcdu
Komentarz: Wy³±czony z eksploatacji wagon typu 110Ac zamieniony przez ¿uliê i bezdomnych w kibel i sypialniê. Wokó³ wagonu oprócz koszmarnego ¶mietniska, pozosta³o¶ci artyku³ów spo¿ywczych i zielska znale¼æ mo¿na by³o niezliczon± ilo¶æ worków z ka³em.

Macierzyst± wagonowniê Wroc³aw G³ówny wagon ten wspólnie z kilkunastoma innnymi wrakami wagonów nocnych opu¶ci³ po raz ostatni wiosn± 2011r.

4.07.2010, Wroc³aw G³ówny.
Sowa kluczowe: Bcdu, igrek, 110A, 110Ac, kuszeta, kuszetka, Wroc³aw_G³ówny, Bcwxz
Data: 16.12.2011 23:25
Wywietle: 1853
Pobra: 0
Ocena: 0.00 (0 gosw)
Wielko pliku: 119.9 KB
Doda: kilanziom

Foto mapa  

 


IPTC Info
Podpis:

EXIF Info
Marka: SONY
Model: DSC-H9
Czas nawietlania: 1/320
Warto przysony: F/4
Czuo ISO: 100
Data wykonania: 04.07.2010 16:19:31
Ogniskowa: 40mm


Autor: Komentarz:
Preki
Uytkownik

Data: 21.01.2011
Komentarzy: 350
wraki

Pami?tam, jak ten ca?y sk?ad przyjecha? do Siedlec. Wagon o nr. 024-0 sta? idealnie naprzeciwko mojego domu, wi?c postanowi?em si? do niego przebiec.

I cho? na zewn?trz prezentowa? jako taki stan wizualny (zero graffiti, niepowybijane okna), to w ?rodku jeden, wielki ?mietnik. Id?c korytarzem, mia?em wra?enie ?e z którego? przedzia?u wyskoczy jakie? czupirad?o i mnie zaatakuje ;), zupe?nie nie wiem czemu.

Reszta wagonów tego typu prezentowa?a podobny stan, o sypialnych i przestawnej kuszecie nie wspominaj?c.

W sierpniu br. mia?em okazj? (i to nie byle jak?) odwiedzi? te wraki w Soko?owie, gdzie wci?? oczekiwa?y na likwidacj?. Ciekawe, czy jeszcze tam stoj??
17.12.2011 00:22 Offline Preki 7396416
Lukasy
Uytkownik

Data: 10.12.2010
Komentarzy: 81
Re:

"Id?c korytarzem, mia?em wra?enie ?e z którego? przedzia?u wyskoczy jakie? czupirad?o i mnie zaatakuje ;), zupe?nie nie wiem czemu."

W?a?nie dlatego przy chodzeniu po takich wagonach zawsze jestem z kim?, do tego mam jakie? podr?czne ?rodki obrony no i ci??kie buty. Na szcz??cie nigdy jeszcze nie musia?em z tego korzysta? ;)
17.12.2011 17:21 Offline Lukasy http://lukasy.kolej.org.plPoprzednie zdjcie:
51 51 59-30 020-8 Bcdu  
 Nastpne zdjcie:
51 51 59-30 023-2 Bcdu

 

c_r
c_bl c_b c_br

RSS Feed: 51 51 59-30 020-8 Bcdu (Komentarzy)

Designed by  best gallery designs NTChosting