An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: DELETE FROM 4images_sessions
      WHERE session_lastaction < 1675194822
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine


An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: REPLACE INTO 4images_sessions
       (session_id, session_user_id, session_lastaction, session_location, session_ip)
       VALUES
       ('ibf561e1t76qje06tqkdoo7no5', -1, 1675195722, 'details.php?image_id=4033', '3.93.74.25')
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine

Wroc³awska Galeria Kolejowa
4images logo
c_tl c_t c_tr
c_l
50 51 70-10 053-9 WLABd
50 51 70-10 053-9 WLABd

            
 
 

50 51 70-10 053-9 WLABd
Komentarz: Wagon sypialny typu Görlitz75 zaliczaj±cy siê do w±skiego grona wagonów tej konkretnej rodziny, które dotrwa³y w planowej s³u¿bie pocz±tku XXI. Kres eksploatacji tych ciekawych igreków przypad³ mniej wiêcej na lata 2000-2005, kiedy to ostatecznie wypad³y ze szlaków.

By³y to bardzo interesuj±ce konstrukcje wyposa¿one fabrycznie w nowoczesne podwozia typu Görlitz VIk z elastycznym prowadzeniem listew. Niestety jak wiele innych nowoczesnych rozwi±zañ, i to spotka³o siê z nieporadno¶ci± techniczn± i nisk± kultur± techniczn± ówczesnego PKP i w szybkim tempie uleg³o wymianie na bardziej tradycyjne rozwi±zanie w formie wózków Görlitz V.

Ostatnie egzemplarze wagonów sypialnych typu Görlitz75 wala³y siê w latach 2006-2010 na wagonowniach w Warszawie i Stargardzie, sk±d wiêkszo¶æ o ile nie wszystkie do koñca 2010r trafi³o na z³om.

28.06.2010, Warszawa Grochów.
Sowa kluczowe: Görlitz75, igrek, WLABd, sypialny, z³om, wrak, szrot, Warszawa_Grochów
Data: 01.12.2011 22:05
Wywietle: 2012
Pobra: 0
Ocena: 0.00 (0 gosw)
Wielko pliku: 123.4 KB
Doda: kilanziom

Foto mapa  

 


IPTC Info
Podpis:

EXIF Info
Marka: SONY
Model: DSC-H9
Czas nawietlania: 1/800
Warto przysony: F/5.6
Czuo ISO: 100
Data wykonania: 27.06.2010 01:55:19
Ogniskowa: 5.2mm


Autor: Komentarz:
Nie ma komentarzy dla tego zdjciaPoprzednie zdjcie:
50 51 70-10 050-5 WLABd  
 Nastpne zdjcie:
50 51 70-10 058-8 WLABd

 

c_r
c_bl c_b c_br

RSS Feed: 50 51 70-10 053-9 WLABd (Komentarzy)

Designed by  best gallery designs NTChosting