An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: DELETE FROM 4images_sessions
      WHERE session_lastaction < 1675561396
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine


An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: REPLACE INTO 4images_sessions
       (session_id, session_user_id, session_lastaction, session_location, session_ip)
       VALUES
       ('bivng83j97vo2u223o69aci6f7', -1, 1675562296, 'details.php?image_id=3079', '18.232.31.206')
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine

Wroc³awska Galeria Kolejowa
4images logo
c_tl c_t c_tr
c_l
86 51 0822 014-2 Tadds
86 51 0822 014-2 Tadds

            
 
 

86 51 0822 014-2 Tadds
Komentarz: 11.10.2011 || Gdynia Port GPA || Wagon 86 51 082 2 014-2 Tadds, st. mac. Tarnów Mo¶cice, CT Po³udniowy.

Czteroosiowy wagon samowy³adowczy przeznaczony do przewozu materia³ów sypkich wra¿liwych na warunki atmosferyczne, np. mocznik, saletra amonowa, siarczan amonu. Zbiornik podzielony jest przegrodami na 4 czê¶ci. Za³adunek odbywa siê przez odchylny na ca³ej d³ugo¶ci dach. Roz³adunek odbywa siê przez 4 zsypy w podwoziu wagonu (ka¿da oddzielna czê¶æ zbiornika posiada w³asny zsyp), na miêdzytorze lub pomiêdzy szyny. Ka¿dy zsyp sterowany jest niezale¿nie od innych.
Sowa kluczowe: 430s-Bg, 430s, jesieñ, Gdynia_Port_GPA, GPA, pomorskie, Tadds_PKP_Cargo, Tadds
Data: 13.10.2011 06:44
Wywietle: 1248
Pobra: 0
Ocena: 0.00 (0 gosw)
Wielko pliku: 443.1 KB
Doda: m0ke

Foto mapa  

 


EXIF Info
Marka: NIKON CORPORATION
Model: NIKON D90
Czas nawietlania: 1/250
Warto przysony: F/7.1
Czuo ISO: 320
Data wykonania: 11.10.2011 08:47:02
Ogniskowa: 122mm


Autor: Komentarz:
Nie ma komentarzy dla tego zdjciaPoprzednie zdjcie:
31 51 0825 045-9 Tadgns  
 Nastpne zdjcie:
86 51 0822 788-1 Tadds

 

c_r
c_bl c_b c_br

RSS Feed: 86 51 0822 014-2 Tadds (Komentarzy)

Designed by  best gallery designs NTChosting