An unexpected error occured. Please try again later.

An unexpected error occured. Please try again later.
S200-291 - Wroc³awska Galeria Kolejowa
Wyszukiwanie zaawansowane
Menu użytkownika
Nazwa użytkownika:

Hasło:

Logować automatycznie podczas następnej wizyty?

» Zapomniałem(am) hasła
» Rejestracja
 
Losowe zdjęcie

ЧС7-214
ЧС7-214
Komentarze: 0
m0ke


S200-291
S200-291

            

S200-291
Opis: 26.09.2022 || Kopalnia PGP Bazalt || S200-291 przeci±ga wagony aby umo¿liwiæ ich za³adunek widocznej na zdjêciu ³adowarce. Dnia 7.12.2022 na terenie kopalni za³adowan± ostatni sk³ad wêglarek, który do Krzeniowa wywioz³a widoczna S200-291. Ten przewóz zakoñczy³ na zawsze dzia³alno¶æ oddzia³u kolejowego jak i samej kopalni PGP Bazalt w Wilkowie. Powstanie obecnego zak³adu datuje siê na lipiec 1985 roku, kiedy to utworzono Kopalnie Skalnych Surowców Drogowych Zak³ad w Wilkowie, w którego strukturê organizacyjn± w³±czono Kopalniê Bazaltu "Krzeniów". Wtedy te¿ po 58 latach eksploatacji zakoñczono pracê kolejki liniowej, która u¿ywana by³a do transportu urobku z wyrobiska do zak³adu przeróbczego. Zak³ad przeszed³ modernizacjê: wybudowano bocznicê kolejow± oraz nowy zak³ad przeróbczy, który na tamte czasy by³ najwiêkszym i najnowocze¶niejszym zak³adem tego typu w Europie. Równie¿ w 1985 roku dla obs³ugi bocznicy zakupiono niepotrzebn± ju¿ PKP lokomotywê ST43-20, która pracowa³a na bocznicy do 2001 roku. W 1986 roku na stan kopalni trafi³y wprost z fabryki ÈKD dwie lokomotywy: S200-290 oraz S200-291, które do grudnia 2022 roku obs³ugiwa³y bocznicê. W latach 2001-2015 PGP posiada³o równie¿ na stanie T448p-023
Zakoñczenie dzia³alno¶ci spowodowane jest w osuniêciem górotworu do wyrobiska górniczego i nieop³acalno¶ci± jego likwidacji, ze wzglêdu na koñcz±ce siê z³o¿e bazaltu. Lokomotywy w grudniu zosta³y wystawione na sprzeda¿ a a sam teren kopalni w najbli¿szym czasie zostanie przekszta³cony w w Zak³ad Prefabrykacji Betnowej Wilków.
Słowa kluczowe: S-291 S200 S200-291 Czmelak PGP_Bazalt Jesieñ Dolno¶l±skie Towarowy Skoda ÈKD T669.0 Èmelák Trzmiel Wilków Eska
Data: 05.01.2023 06:07
Obejrzeń: 77
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 1.4 MB
Nadesłane przez: m0ke

IPTC Info
Data stworzenia: 26.09.2022

EXIF Info
Make: NIKON CORPORATION
Model: NIKON D90
Exposure time: 1/400 sec(s)
Aperture value: F/9
ISO speed: 320
Date created: 26.09.2022 12:40:36
Focal length: 32mm


Autor: Komentarz:
Brak komentarzy do tego zdjęciaPoprzednie zdjęcie:
   S200-291  
 Następne zdjęcie:
S200-291   

 

RSS Feed: S200-291 (Komentarze)