An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: REPLACE INTO 4images_sessions
      (session_id, session_user_id, session_lastaction, session_location, session_ip)
      VALUES
      ('afc7u0f8mi23cgnhcc7og65t82', -1, 1675329898, 'details.php?image_id=2882', '35.172.230.154')
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine


An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: DELETE FROM 4images_sessions
      WHERE session_lastaction < 1675328998
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine

Wroc³awska Galeria Kolejowa
4images logo
c_tl c_t c_tr
c_l
70 54 00-50 003-8 BRam
70 54 00-50 003-8 BRam

            
 
 

70 54 00-50 003-8 BRam
Komentarz: Zrujnowane pud³o wagonu bufetowego 'BRam' budowy zak³adów Vagónka Studénka. Wagony takie budowano w 1969r jako uzupe³nienie sk³adów tworzonych wagonami motorowymi M296.1, M296.2 oraz doczepami na d³u¿szych relacjach.

Przez pewien okres czasu zespo³y takie obs³ugiwa³y miêdzynarodowy poc. 'Vindobona'.

Obecnie wagony bufetowe tej rodziny s± rzadko¶ci±, jeden pe³ni rolê historycznego, jeden salonowego, reszta jest w stanie agonalnym jako wraki po krzakach ró¿nych stacji.

10.02.2010, Hradec Kralove.
Sowa kluczowe: Studénka69, igrek, BRam, bufetowy, Vindobona, wrak, z³om, Hradec_Kralove
Data: 22.09.2011 18:47
Wywietle: 1680
Pobra: 0
Ocena: 0.00 (0 gosw)
Wielko pliku: 127.3 KB
Doda: kilanziom

Foto mapa  

 


IPTC Info
Podpis:

EXIF Info
Marka: SONY
Model: DSC-H9
Czas nawietlania: 1/125
Warto przysony: F/5.6
Czuo ISO: 100
Data wykonania: 11.02.2010 01:18:02
Ogniskowa: 8.5mm


Autor: Komentarz:
kilanziom
Administratror

Data: 07.12.2010
Komentarzy: 1701
kasacja

Wagon na powy¿szym zdjêciu zosta³ pociêty na z³om parê dni temu.
01.03.2013 18:18 Offline kilanziom kilan1 at op.pl   

 

c_r
c_bl c_b c_br

RSS Feed: 70 54 00-50 003-8 BRam (Komentarzy)

Designed by  best gallery designs NTChosting