Wyszukiwanie zaawansowane

52 51 70-70 022-9 WLAB10ouz

Poprzednie zdjęcie:
   52 51 70-70 022-9 WLAB10ouz  
 Następne zdjęcie:
52 51 70-70 023-7 WLAB10ouz   

 

52 51 70-70 022-9 WLAB10ouz

            

52 51 70-70 022-9 WLAB10ouz
Opis: Wy??czony z eksploatacji zmodernizowany wagon sypialny typu Görlitz81 oczekuje dalszych losów na terenie wagonowni Gdynia Postojowa.

22.07.2022, Gdynia Postojowa.
Słowa kluczowe: Gdynia-Postojowa WLAB10ouz Görlitz81 igrek sypialny nocny PKPIC PKP-IC 52_51_70-70_022-9
Data: 24.07.2022 21:19
Obejrzeń: 976
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 5.00 (1 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 203.7 KB
Nadesłane przez: Go¶ć

IPTC Info
Data stworzenia: 22.07.2022

EXIF Info
Make: SONY
Model: DSC-RX10M3
Exposure time: 1/500 sec(s)
Aperture value: F/4
ISO speed: 100
Date created: 22.07.2022 11:00:14
Focal length: 25.61mm


Autor: Komentarz:
Preki
Go¶ć
.

Czy wagon mia³ jakie¶ wyra¼ne uszkodzenia eliminuj±ce go z ruchu czy raczej stanowi "zapas d³ugotrwa³y"?
14.08.2022 23:21  
kilanziom
Go¶ć
...

Wydaje siê, ¿e ten egzemplarz, jak wiele innych, pad³ ofiar± kurcz±cej siê liczby poci±gów nocnych uruchamianych przez PKP-IC. Wagonów sypialnych jest znacznie wiêcej ni¿ poci±gów, co utrudnia ich racjonalne wykorzystanie. W chwili obecnej poci±gów nocnych jest o wiele mniej ni¿ nawet 10-12 lat temu. W miêdzyczasie z rozk³adu zniknê³y m. in. obs³ugiwane dok³adnie takimi wagonami po³±czenia typu Warszawa-Odessa, Warszawa-Kijów (obecnie tylko tabor UZ), Wroc³aw-Lwów, Gdynia-Lwów, Warszawa-Berlin, podczas gdy inne jak np. Warszawa-Budapeszt czy Warszawa-Praga obs³ugiwane jest innym taborem. Równocze¶nie zlikwidowano te¿ szereg po³±czeñ krajowych (m. in. do Jeleniej Góry) - gdzie ponownie uby³o pracy dla wagonów sypialnych standardu Y.

Wagon w kadrze (co zreszt± widaæ) od d³u¿szego czasu robi za dawcê organów - co raczej nie wskazuje na szansê/mo¿liwo¶æ jego rych³ego przywrócenia do ¿ycia. Podobne wagony w Krakowie skoñczy³y jeszcze gorzej - nie dostatecznie pilnowane, zosta³y zdewastowane a nastêpnie spalone. Có¿ mo¿na dodaæ... przykra sprawa.
15.08.2022 00:06  Poprzednie zdjęcie:
   52 51 70-70 022-9 WLAB10ouz  
 Następne zdjęcie:
52 51 70-70 023-7 WLAB10ouz   

 

RSS Feed: 52 51 70-70 022-9 WLAB10ouz (Komentarze)

Template Modifications by Heidi Vargas