An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: REPLACE INTO 4images_sessions
      (session_id, session_user_id, session_lastaction, session_location, session_ip)
      VALUES
      ('d7uj7lehjmo6vcer1tpf43sbg0', -1, 1675386440, 'details.php?image_id=27916', '35.172.230.154')
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine


An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: DELETE FROM 4images_sessions
      WHERE session_lastaction < 1675385540
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine

Wroc³awska Galeria Kolejowa
4images logo
c_tl c_t c_tr
c_l
T426.001
T426.001

            
 
 

T426.001
Komentarz: 02.07.2022 || Ko√łenov - Tanvald|| Nale¬Ņ¬Īca do ¬ģelezni√®n√≠ spole√®nost Tanvald, o. p. s. lokomotywa T426.001 rusza z przystanku osobowego Desn√° z poci¬Īgiem specjalnym do Tanvladu, zorganizowanego z okazji 120 lecia kolei z√™batej na odcinku Tanvald-Ko√łenov oraz ca¬≥ej linii Ko√łenov – Harrachov – Szklarska Por√™ba G√≥rna.
Seria T426.0 to cztery lokomotywy z nap√™dem z√™batym zakupione przez √ąSD w 1961 dla obs¬≥ugi kolei z√™batej Tanvald-Ko√łenov oraz linii Pohronsk√° Polhora – Tisovec na S¬≥owacji. Producentem lokomotyw by¬≥a fabryka Simmering-Graz-Pauker (SGP) z Wiednia st¬Īd te¬Ņ lokomotywy uzyska¬≥y pseudonim "Raku¬Ļanka" (Austriaczka). Lokomotywy na stan √ąSD przyj√™to: T 426.001 15.10.1961, T 426.002 20.11.1961, T 426.003 15.10.1961 i T426.004 20.11.1961. Pocz¬Ītkowo numery 001 oraz 003 trafi¬≥y do depa Tisovce, a w Tanvaldzie pracowa¬≥y 002 i 004. O ile ich adaptacja w Czechach przebieg¬≥a bez problemu to na S¬≥owacji lokomotywy sprawia¬≥y problemy ze wzgl√™du na du¬Ņ¬Ī mas√™ i fatalny stan tor√≥w. To sprawi¬≥o, ¬Ņe w latach 1963-1964 oddano je do Czech i ca¬≥y ilostan pracowa¬≥ na odcinku Tanvlad-Ko√łenov. Koniec eksploatacji serii T426.0 nast¬Īpi¬≥ z pocz¬Ītkiem 1988 roku kiedy do √ąKD rozpocz√™¬≥o dostawy lokomotyw serii 743, kt√≥re zakupiono w celu zast¬Īpienia Raku¬Ļanek. Lokomotywy odstawiono a z ko√Īcem roku skre¬∂lono z ilostanu. T426.001 przeznaczono na eksponat muzealny, T426.002 skre¬∂lono 14.12.1987 a na z¬≥om trafi¬≥a 04.1990. 16.06.1989 to data skre¬∂lenia T426.003 oraz T426.004. Tr√≥jka mia¬≥a wi√™cej szcz√™¬∂cia i istnieje do dzi¬∂, natomiast T426.004 zez¬≥omowano w listopadzie 1989.
Lokomotyw√™ T426.003 uratowa¬≥o stowarzyszenie mi¬≥o¬∂nik√≥w V√¨decko-technick√° spole√®nost Tanvald, kt√≥re zabezpieczy¬≥o lokomotyw√™ w stanie nieczynnym i doprowadzi¬≥o do stanu czynnego. Obecnie obie lokomotywy stacjonuj¬Ī w odbudowanej w 2015 lokomotywowni Ko√łenov
S≥owa kluczowe: 715, T426.001, T426.0, 715.001-4, 715_001-4, Simmering-Graz-Pauker, SGP, Raku¬Ļanka, DH742/283AZ, Zuba√®ka, Jedni√®ka, ¬ģelezni√®n√≠_spole√®nost_Tanvald, Ko√łenov, Czechy, √ąesko, √ąesk√°_republika, Libereck√Ĺ_kraj, Lato, ¬ģST, Jizerskohorsk√°_¬ĺeleznice, Jizerskohorsk√°_dr√°ha, Kolej_Izerska, izersk√°_dr√°ha, Ozubnicov√°_dr√°ha, Specjalny
Data: 04.07.2022 00:15
Wy∂wietleŮ: 105
PobraŮ: 0
Ocena: 0.00 (0 g≥osůw)
Wielko∂ś pliku: 1.6 MB
Doda≥: m0ke

Foto mapa  

 


IPTC Info
Data wykonania: 02.07.2022

EXIF Info
Marka: NIKON CORPORATION
Model: NIKON D90
Czas na∂wietlania: 1/800
Warto∂ś przys≥ony: F/8
Czu≥o∂ś ISO: 200
Data wykonania: 02.07.2022 12:58:09
Ogniskowa: 48mm


Autor: Komentarz:
Nie ma komentarzy dla tego zdjÍcia   NastÍpne zdjÍcie:
060DA 297-6

 

c_r
c_bl c_b c_br

RSS Feed: T426.001 (Komentarzy)

Designed by  best gallery designs NTChosting