An unexpected error occured. Please try again later.

An unexpected error occured. Please try again later.
740 823-0 - Wroc³awska Galeria Kolejowa
Wyszukiwanie zaawansowane
Menu użytkownika
Nazwa użytkownika:

Hasło:

Logować automatycznie podczas następnej wizyty?

» Zapomniałem(am) hasła
» Rejestracja
 
Losowe zdjęcie

011 407-4
011 407-4
Komentarze: 0
Bzyk02


740 823-0
740 823-0

            

740 823-0
Opis: 01.11.2019 || Brni¹tì || 740 823-0 oczekuje na mo¿liwo¶æ jazdy na bocznicê z pierwsz± czê¶ci± widocznego sk³adu

Tytu³owa lokomotywa zosta³a wyprodukowana jako T448.0708 (IX seria produkcyjna) w 1984 roku i otrzyma³a numer fabryczny 12818. 25.10.1984 zosta³a wpisana na stan kopalni uranu UD Hamr (Uranové Doly Hamr) w Strá¾y pod Ralskem. Kopalnia zakoñczy³a eksploatacjê w 1995 roku. Obecnie zak³ady nale¿± do pañstwowej spó³ki DIAMO, która zajmuje siê rekultywacj± terenów pogórniczych. Trwaj±ca od 1995 roku likwidacja powoli dobiega koñca. W latach 2001-2002 dokonano likwidacji wyrobisk górniczych poprzez zasypanie ich odpadami przeróbczymi, bazaltem oraz bentonitem i stworzenie osadnika. W przeci±gu ostatnich 20 lat ³±cznie na ternie dawnych zak³adów w glebê wt³oczono 4,7 mil. m³ wody. Równolegle z rozbiórk± kopalni Hamr I. Diamo likwidowa³o tak¿e pozosta³o¶ci wydobycia chemicznego uranu. Polega ono na pompowaniu kwasu siarkowego (produkowanego przez Zak³ady Górniczo-Hutnicze „Boles³aw” S.A i dostarczanego do Czech kolej±) pod ziemiê, wyp³ukiwaniu rudy uranu i pompowaniu roztworów z powrotem na powierzchniê.

Takie dzia³anie spowodowa³o powstanie pod ziemi± "kwa¶nego" jeziora o objêto¶ci 27 kilometrów kwadratowych. Pompowanie toksycznych roztworów bêdzie trwa³o conajmniej do 2037 roku.

Oprócz niej zak³ad posiada jeszcze dwie lokomotywy serii 740:
740.556-6 [9568/1976]
740.708-3 [11761/1982]
Słowa kluczowe: 740 DIAMO_Strá¾_pod_Ralskem 740_DIAMO DIAMO 740_823-0 Kocur Kocourek Kozio³ek Buchar Banglada T448.0 T448p T448.0823 Tepetka Tetka Bangladé¾ka ÈKD Brni¹tì Czechy Jesieñ Manewry Liberecký_kraj UD_Hamr
Data: 02.11.2021 23:45
Obejrzeń: 375
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 942.5 KB
Nadesłane przez: m0ke

IPTC Info
Data stworzenia: 01.11.2021

EXIF Info
Make: NIKON CORPORATION
Model: NIKON D90
Exposure time: 1/250 sec(s)
Aperture value: F/7.1
ISO speed: 320
Date created: 01.11.2021 13:20:32
Focal length: 80mm


Autor: Komentarz:
Brak komentarzy do tego zdjęciaPoprzednie zdjęcie:
   740 823-0  
 Następne zdjęcie:
740 823-0   

 

RSS Feed: 740 823-0 (Komentarze)