An unexpected error occured. Please try again later.

An unexpected error occured. Please try again later.
740 556-6 - Wroc³awska Galeria Kolejowa
Wyszukiwanie zaawansowane
Menu użytkownika
Nazwa użytkownika:

Hasło:

Logować automatycznie podczas następnej wizyty?

» Zapomniałem(am) hasła
» Rejestracja
 
Losowe zdjęcie

84 51 9327 003-8 Uacns
84 51 9327 003-8 Uacns
Komentarze: 0
m0ke


740 556-6
740 556-6

            

740 556-6
Opis: 01.11.2019 || Brni¹tì || 740 556-6 ze sk³adem gruszek rusza na bocznicê DIAMO Strá¾ pod Ralskem

Tytu³owa lokomotywa zosta³a wyprodukowana jako T448.0556 (II seria produkcyjna) w 1976 roku i otrzyma³a numer fabryczny 9568. 15.03.1976 zosta³a wpisana na stan kopalni uranu UD Hamr (Uranové Doly Hamr) w Strá¾y pod Ralskem. Kopalnia zakoñczy³a eksploatacjê w 1995 roku. Obecnie zak³ady nale¿± do pañstwowej spó³ki DIAMO, która zajmuje siê rekultywacj± terenów pogórniczych. Trwaj±ca od 1995 roku likwidacja powoli dobiega koñca. W latach 2001-2002 dokonano likwidacji wyrobisk górniczych poprzez zasypanie ich odpadami przeróbczymi, bazaltem oraz bentonitem i stworzenie osadnika. W przeci±gu ostatnich 20 lat ³±cznie na ternie dawnych zak³adów w glebê wt³oczono 4,7 mil. m³ wody. Równolegle z rozbiórk± kopalni Hamr I. Diamo likwidowa³o tak¿e pozosta³o¶ci wydobycia chemicznego uranu. Polega ono na pompowaniu kwasu siarkowego (produkowanego przez Zak³ady Górniczo-Hutnicze „Boles³aw” S.A i dostarczanego do Czech kolej±) pod ziemiê, wyp³ukiwaniu rudy uranu i pompowaniu roztworów z powrotem na powierzchniê.

Takie dzia³anie spowodowa³o powstanie pod ziemi± "kwa¶nego" jeziora o objêto¶ci 27 kilometrów kwadratowych. Pompowanie toksycznych roztworów bêdzie trwa³o conajmniej do 2037 roku.

Oprócz niej zak³ad posiada jeszcze dwie lokomotywy serii 740:
740.708-3 [11761/1982]
740.823-0 [12818/1984]
Słowa kluczowe: 740 DIAMO_Strá¾_pod_Ralskem 740_DIAMO DIAMO 740_556-6 Kocur Kocourek Kozio³ek Buchar Banglada T448.0 T448p T448.0556 Tepetka Tetka Bangladé¾ka ÈKD Brni¹tì Czechy Zima Manewry Liberecký_kraj UD_Hamr
Data: 15.03.2021 03:39
Obejrzeń: 551
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 919.4 KB
Nadesłane przez: m0ke

IPTC Info
Data stworzenia: 13.02.2021

EXIF Info
Make: NIKON CORPORATION
Model: NIKON D90
Exposure time: 1/320 sec(s)
Aperture value: F/10
ISO speed: 320
Date created: 13.02.2021 11:26:15
Focal length: 62mm


Autor: Komentarz:
Brak komentarzy do tego zdjęciaPoprzednie zdjęcie:
   740 556-6  
 Następne zdjęcie:
740 559-0   

 

RSS Feed: 740 556-6 (Komentarze)