Wyszukiwanie zaawansowane

751 032-4

Poprzednie zdjęcie:
   751 031-6  
 Następne zdjęcie:
751 033-2   

 

751 032-4

            

751 032-4
Opis: 06.07.1996 || Depo Èeské Budìjovice || Lokomotywa 751 032-4 oczekuje na zatrudnienie na terenie macierzystego depa Èeské Budìjovice. Wyprodukowana w 1967 roku jako T478.1032 (7037/1967) zosta?a wpisana w dniu 16.10.1967 na stan lokomotywowni Praha Vr¹ovice. Na pocz?tku lat dziewi?dziesi?tych zosta?a przekazana doi Èeskych Budìjovic. 16.12.2002 przekazano j? na stan PJ Pardubice aby po zaledwie 4 miesi?cach w dniu 14.03.2003 oddaæ j? do DKV Praha, PJ Vr¹ovice. 8.12.2005 zosta?a skre?lona z inwentarza i trafi?a na cmentarzysko lokomotyw przy DKV Èeská Tøebová, gdzie 09.04.2007 poci?to j? na z?om

Warto zwróciæ uwag? na czo?ownice - po wypadku w stacji Chrást u Plzna w dniu 09.09.1975, lokomotywa podczas naprawy awaryjnej otrzyma?a mo?liwo?æ zabudowy sprz?gu automatycznego (jak w serii T 478.3)

Autorem zdj?cia jest kolega Rastislav Chalupa, który postanowi? pomóc nam w uzupe?nieniu brakuj?cych numerków Bert (i nietylko). Dzi?kujemy :)
Słowa kluczowe: 751.032-4 751._032-4 751 T478.1032 T478.1 B Depo_Èeské_Budìjovice Depo Èeské_Budìjovice Jihoèeský_kraj Èesko Èeská_republika Czechy Lato Lokomotywownia Zamraèena Barèa Berta Cecula Baruna Pegas Bardotka
Data: 03.09.2020 02:00
Obejrzeń: 544
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 1.0 MB
Nadesłane przez: m0ke


Autor: Komentarz:
Brak komentarzy do tego zdjęciaPoprzednie zdjęcie:
   751 031-6  
 Następne zdjęcie:
751 033-2   

 

RSS Feed: 751 032-4 (Komentarze)

Template Modifications by Heidi Vargas