An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: REPLACE INTO 4images_sessions
      (session_id, session_user_id, session_lastaction, session_location, session_ip)
      VALUES
      ('8ue92reci5ui7j0bhbj77vs5k6', -1, 1674891317, 'details.php?image_id=24793', '35.172.230.154')
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine


An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: DELETE FROM 4images_sessions
      WHERE session_lastaction < 1674890417
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine

Wroc³awska Galeria Kolejowa
4images logo
c_tl c_t c_tr
c_l
131 045-7
131 045-7

            
 
 

131 045-7
Komentarz: 02.11.2019 / Ostrów Wielkopolski - s³owacki jamnik oczekuje podmiany maszynistów na torze 407 po³udniowej grupy zwanej "parkow±". Lokomotywê ze z³o¶ci± zauwa¿y³em, remontuj±c w ogrodzie kosiarkê, jednak po chwili wsiad³em w samochód i dziêki koledze Karolowi informuj±cemu na bie¿±co o decyzjach dru¿yny uda³o siê spokojnie z³apaæ pojazd w Ostrowie w pe³nym pakiecie (pogl±d + tex).
Sowa kluczowe: 59E2, 131_045-7, 131_046-5, jamnik, s³owacki, ZSSKC, Ostrów_Wielkopolski, D29-272
Data: 03.11.2019 20:30
Wywietle: 749
Pobra: 0
Ocena: 5.00 (1 gosw)
Wielko pliku: 737.5 KB
Doda: ViciA_007

Foto mapa  

 


EXIF Info
Marka: SONY
Model: DSLR-A230
Czas nawietlania: 1/80
Warto przysony: F/5.6
Czuo ISO: 100
Data wykonania: 02.11.2019 16:24:33
Ogniskowa: 40mm


Autor: Komentarz:
Nie ma komentarzy dla tego zdjciaPoprzednie zdjcie:
131 042-4  
 Nastpne zdjcie:
131 049-9

 

c_r
c_bl c_b c_br

RSS Feed: 131 045-7 (Komentarzy)

Designed by  best gallery designs NTChosting