An unexpected error occured. Please try again later.

An unexpected error occured. Please try again later.
51 81 89-69 003-6 SR - Wroc³awska Galeria Kolejowa
Wyszukiwanie zaawansowane
Menu użytkownika
Nazwa użytkownika:

Hasło:

Logować automatycznie podczas następnej wizyty?

» Zapomniałem(am) hasła
» Rejestracja
 
Losowe zdjęcie

EP07-1065
EP07-1065
Komentarze: 0
MK78


51 81 89-69 003-6 SR
51 81 89-69 003-6 SR

            

51 81 89-69 003-6 SR
Opis: 18.04.2019, Brzeszcze Jawiszowice, nale¿±cy do spó³ki B&B Dampflokomotiven Betriebsgesellschaft "Brenner & Brenner" (BuB) wagon salonowy w³±czony w sk³ad poci±gu specjalnego "Blue Train" jad±cego z Austrii do Krakowa.
Słowa kluczowe: salonowy salonka Bauart39 WR4ü-39 Brzeszcze_Jawiszowice BuB
Data: 25.06.2019 09:30
Obejrzeń: 1083
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 713.8 KB
Nadesłane przez: £ukasz £acek


Autor: Komentarz:
Bohdan Jêdrzejewski
Admin

Data zarejestrowania: 16.04.2015
Komentarze: 384
V max

Czy dobrze widzê, ¿e ten "klamot" pomimo starych, oryginalnych wózków z 1939 roku, ma V max 160 km/h?

Mówi siê, ¿e Polak potrafi, ale to by by³o dowodem na to, ¿e i Niemiec potrafi, mo¿e nawet lepiej ni¿ Polak.
Dla przyk³adu, wagony typów 136A, 139A, 144A, 145A, G90 i B91 mimo wyposa¿enia w nowoczesne wózki konstrukcyjnie przystosowane do 200 km/h z hamulcami tarczowymi i magnetycznymi w dalszym ci±gu maj± V max 160, podczas gdy podobne konstrukcje w Niemczech dopuszczono do 200 km/h i to nawet na znacznie starszych wózkach.
16.07.2019 08:22 Offline Bohdan Jêdrzejewski bjedrzejewski at poczta.onet.pl
kilanziom
Admin

Data zarejestrowania: 07.12.2010
Komentarze: 1701
V max

Wiêkszo¶æ wagonów rodziny 39 kolei DRB mia³o v.max = 160 km/h ju¿ fabrycznie, tak¿e to poniek±d nie dziwi. Wózki typu Goerlitz III Schwer mia³y takie mo¿liwo¶ci konstrukcyjne w zasadzie od pocz±tku, wszelako w rodzinie '28' i '36' producent ograniczy³ siê do jedynie 140 km/h, ale ju¿ w m³odszych 39kach zdecydowano siê j± podnie¶æ.
16.07.2019 18:51 Offline kilanziom kilan1 at op.plPoprzednie zdjęcie:
   51 81 89-69 003-6 SR  
 Następne zdjęcie:
51 85 08-70 132-4 WR   

 

RSS Feed: 51 81 89-69 003-6 SR (Komentarze)