An unexpected error occured. Please try again later.

An unexpected error occured. Please try again later.
84 51 0835 069-3 Tads - Wroc³awska Galeria Kolejowa
Wyszukiwanie zaawansowane
Menu użytkownika
Nazwa użytkownika:

Hasło:

Logować automatycznie podczas następnej wizyty?

» Zapomniałem(am) hasła
» Rejestracja
 
Losowe zdjęcie

84 51 6557 199-1 Fal
84 51 6557 199-1 Fal
Komentarze: 0
kilanziom


84 51 0835 069-3 Tads
84 51 0835 069-3 Tads

            

84 51 0835 069-3 Tads
Opis: 23.04.2019 || Wroc³aw Ku¼niki || Wagon 84 51 0835 069-3 Tads, st. mac. Lubin Górniczy, nale¿±cy do firmy Pol Mied¼ Trans.

Pocz±tkowo wagony typu 24Ve zosta³y zmodernizowane w latach 2003-2004 przez ZNTK Paterek. Modernizacja polega³a na wy³o¿eniu wewnêtrznych powierzchni pud³a wagonu wyk³adzin± teflonow± oraz zadaszeniem wagonów (24VeCu/M). Modernizacja ta spowodowa³a, ¿e obni¿y³a siê procentowa zawarto¶æ wody w miedzi (zadaszenie), co skróci³o czas doczyszczania pude³ wagonów po roz³adunku. Porównanie wyników badañ i pomiaru py³ów przemys³owych nie wykaza³y jednak znacz±cego obni¿enia wystêpuj±cych stê¿eñ czynników. Przyczyn± tego stanu by³o wiêksze pylenie suchego koncentratu miedzi. W latach 2004-2005 zosta³a przeprowadzona kolejna modernizacja wagonów 24VeCu/M. poprzez „do³o¿enie” pneumatycznego otwierania klap. Modernizacja mia³a na celu zmniejszenie nara¿enia pracowników na obci±¿enie fizyczne. Jednocze¶nie pozwoli³a na ustawienie pracowników podczas roz³adunku wagonów poza stref± najwiêkszego zapylenia powstaj±c± w momencie otwierania klap i wysypywania siê koncentratu.
Słowa kluczowe: D29-273 Wroc³aw_Ku¼niki Dolno¶l±skie Wiosna Pol_Mied¼_Trans PMT Tads Tads_PMT Tads_Pol_Mied¼_Trans PL-PMTLU 24Ve 24Ve_PMT 24VeCu-Ma 24VeCu/M
Data: 23.04.2019 11:44
Obejrzeń: 962
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 1.2 MB
Nadesłane przez: m0ke

IPTC Info
Data stworzenia: 23.04.2019

EXIF Info
Make: NIKON CORPORATION
Model: NIKON D90
Exposure time: 1/500 sec(s)
Aperture value: F/9
ISO speed: 200
Date created: 23.04.2019 11:08:36
Focal length: 44mm


Autor: Komentarz:
Brak komentarzy do tego zdjęciaPoprzednie zdjęcie:
   84 51 0835 022-2 Tads  
 Następne zdjęcie:
84 51 0835 102-2 Tads   

 

RSS Feed: 84 51 0835 069-3 Tads (Komentarze)