An unexpected error occured. Please try again later.

An unexpected error occured. Please try again later.
50 51 70-10 045-5 WLABd - Wroc³awska Galeria Kolejowa
Wyszukiwanie zaawansowane
Menu użytkownika
Nazwa użytkownika:

Hasło:

Logować automatycznie podczas następnej wizyty?

» Zapomniałem(am) hasła
» Rejestracja
 
Losowe zdjęcie

SA133-021
SA133-021
Komentarze: 0
fixall


50 51 70-10 045-5 WLABd
50 51 70-10 045-5 WLABd

            

50 51 70-10 045-5 WLABd
Opis: 01.08.2010 || Stargard Szczeciñski || Wagon 50 51 70 - 10 045-5 WLABd, st. mac. Szczecin, odstawiony na terenie torów postojowych
Słowa kluczowe: WLABd wrak z³om Görlitz75 sypialny igrek lato D29-351 Stargard_Szczeciñski zachodniopomorskie
Data: 11.07.2011 21:44
Obejrzeń: 2724
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 326.1 KB
Nadesłane przez: m0ke

EXIF Info
Make: NIKON CORPORATION
Model: NIKON D90
Exposure time: 1/320 sec(s)
Aperture value: F/10
Date created: 01.08.2010 13:52:22
Focal length: 66mm


Autor: Komentarz:
fixall
Użytkownik

Data zarejestrowania: 31.03.2013
Komentarze: 701
...

Tego typu wagony w sile 2 sztuk rzekomo pojecha³y do Pesy na modernizacje. Przecie¿ IC kasowa³o o wiele lepsze wagony a do modernizacji wysy³aj± wagony które sta³y bez ruchu klika lat?
06.01.2015 15:20 Offline fixall
fixall
Użytkownik

Data zarejestrowania: 31.03.2013
Komentarze: 701
B³±d.

Pochrzani³em co¶ z linkami. Mia³ byæ ten:
https://www.youtube.com/watch?v=-JgJ3M4zy5c
06.01.2015 15:35 Offline fixall
kilanziom
Admin

Data zarejestrowania: 07.12.2010
Komentarze: 1701
Görlitz75

Po czym wnioskujesz, ¿e faktycznie chodzi o wagony typu Görlitz75 ? Odmiana z 1975 r. zosta³a wy³±czona z eksploatacji oko³o 10 lat temu zalegaj±c nastêpnie przez d³ugi czas w oczekiwaniu skre¶leñ i kasacji, g³ównie na wagonowniach w Stargardzie i Warszawie.

By³o by bardzo dziwnym, gdyby ostatnie i skrajnie spróchnia³e d³ugoletnim korodowaniem na dworze egzemplarze nagle otrzyma³y skierowanie na naprawê g³ówn± i modernizacjê.

Czy te wagony z filmu to nie s± przypadkiem m³odsze Görlitz77, Görlitz79, lub Görlitz81, których jeszcze nie dawno kilka siê wala³o w Stargardzie i Wroc³awiu w schemacie WARS?
06.01.2015 16:08 Offline kilanziom kilan1 at op.pl
fixall
Użytkownik

Data zarejestrowania: 31.03.2013
Komentarze: 701
...

To by³ taki skrót my¶lowy. Poniewa¿ nie bardzo rozró¿niam poszczególne typy wzi±³em pierwszy z brzegu w starym malowaniu bo o to mi chodzi³o.
06.01.2015 20:12 Offline fixall
Tomasz Zajkowski
Użytkownik

Data zarejestrowania: 09.01.2011
Komentarze: 298
...

Mnie bardziej ni¿ sypialne igreki ciekawi kuszetka 110Ac, bo tego jeszcze "nie by³o". Fakt, przerabiano je na wagony 111Arow, ale nigdy nie zmodernizowano ¿adnej w ten sposób, ¿eby po NG nadal pozostawa³a kuszetk±.
06.01.2015 21:35 Offline Tomasz Zajkowski
Tomasz B.
Użytkownik

Data zarejestrowania: 16.12.2012
Komentarze: 400
...

Problem w tym, ¿e PESA nie mia³a modernizowaæ ¿adnej z kuszet. W drugim etapie (150 wagonów) do modernizacji przeznaczono: 50 x 112A, 45 x 111A, 35 x XB, 10 x WL, 2 x 134Ab oraz 8 x 136A. Czy to przypadkiem nie jest jaki¶ poci±g z³omowy?
06.01.2015 22:28 Offline Tomasz B.
Tomasz B.
Użytkownik

Data zarejestrowania: 16.12.2012
Komentarze: 400
...

Pisz±c "¿adnej z kuszet" mia³em oczywi¶cie na my¶li wagony typu 110A.
06.01.2015 22:33 Offline Tomasz B.
fixall
Użytkownik

Data zarejestrowania: 31.03.2013
Komentarze: 701
...

Ja te¿ obstawiam poci±g z³omowy. W chwili obecnej w Pesie s± 3 ca³kiem dobre WLAB-y. Kilkadziesi±t podobnych zalega po ca³ej Polsce. Po cholerê do modernizacji kierowaæ najgorszy ch³am.
06.01.2015 22:37 Offline fixall
Tomasz B.
Użytkownik

Data zarejestrowania: 16.12.2012
Komentarze: 400
Numery

Na filmie z YT widaæ wagony z³omowe, s± tu m.in.:

50 51 70-10 021-6 GORL81 WLABd
50 51 70-10 045-5 GORL79 WLABd
51 51 59-70 011-8 110Ac Bc9ou
07.01.2015 20:51 Offline Tomasz B.
Tomasz B.
Użytkownik

Data zarejestrowania: 16.12.2012
Komentarze: 400
...

Teraz pytanie takie, czy wagon powy¿szy (zdjêcie WGK) to G75 czy jednak G79?
07.01.2015 20:57 Offline Tomasz B.
fixall
Użytkownik

Data zarejestrowania: 31.03.2013
Komentarze: 701
...

No nawet mi nie mów ¿e tak trafi³em :-)
Mam chyba wiêcej szczê¶cia ni¿ rozumu.
07.01.2015 21:46 Offline fixall
kilanziom
Admin

Data zarejestrowania: 07.12.2010
Komentarze: 1701
Görlitz75

Wagony typu Görlitz75 s± do¶æ rozpoznawalne wzglêdem pozosta³ych po wtórnie zabudowanych wózkach typu Görlitz V, co akurat w wypadku powy¿szego zdjêcia nie wiele zmienia...

http://wgk.cal.pl/details.php?image_id=7644
07.01.2015 22:21 Offline kilanziom kilan1 at op.pl
FilipBB
Użytkownik

Data zarejestrowania: 02.06.2012
Komentarze: 65
Przetarg

Wagon wystawiony na sprzeda¿. (16.01.2015)
19.01.2015 17:20 Offline FilipBBPoprzednie zdjęcie:
   50 51 70-10 027-3 WLABd  
 Następne zdjęcie:
50 51 70-10 046-3 WLABd   

 

RSS Feed: 50 51 70-10 045-5 WLABd (Komentarze)