Wyszukiwanie zaawansowane

51 81 09-41 122-4 WSP

Poprzednie zdjęcie:
   51 81 09-30 031-0 F  
 Następne zdjęcie:
51 87 86-40 556-2 WR   

 

51 81 09-41 122-4 WSP

            

51 81 09-41 122-4 WSP
Opis: 14.04.2018 || Ma?aszewicze Centralne || Dawny wagon salonowy nr 4149 towarzystwa CIWL odstawiony na torze 1520 mm tytu?owej stacji.

Wagon ten powsta? w 1929 r. we francuskich zak?adach EIC Aytre (Entrerprises Industrielles Charentaises Ateliers d'Aytré, La Rochelle) na zamówienie spó?ki CIWL (Compagnie Internationale des Wagons-Lits). Wg ustale? A. Etmanowicza, na pocz. lat 90. XX w. nale?a? do specjalizuj?cej si? w wynajmie taboru historycznego i specjalnego szwajcarskiej spó?ki Reisebüro Mittelthurgau, która pozyska?a go od innej szwajcarskiej firmy, mianowicie Orient Express Reiseburo Interflug AG. W 1993 r. wagon ten wraz z 14 innymi dawnymi pulmanami CIWL zosta? wynaj?ty rosyjskiej spó?ce Orient Ekspress Serwiss z Moskwy. W kwietniu 1993 r. wagony przes?ano ze Szwajcarii do Rosji przez Niemcy, Polsk? i Bia?oru?. Podkre?liæ nale?y, i? na bia?oruskiej stacji Brze?æ dokonano wówczas wymiany wózków ze standardowych o rozstawie 1435 mm na szeroko-torowe o rozstawie 1520 mm. Wspomniany zestaw 15 wagonów pozostawa? wynaj?ty rosyjskiej spó?ce przez okr?g?e 12 lat obs?uguj?c turystyczne po??czenia uruchamiane pomi?dzy Moskw? i W?adywostokiem oraz Pekinem. W mi?dzyczasie pojedyncze wagony przechodzi?y naprawy, zarówno na terenie Rosji jak i w Zachodniej Europie, tote? niektóre z nich uleg?y w mi?dzyczasie wymianie na inne numery o analogicznym przeznaczeniu. Wspomnieæ nale?y, i? w mi?dzyczasie tj. w 2002 r. spó?ka Reisebüro Mittelthurgrau og?osi?a upad?o?æ, a same wagony przej?te zosta?y przez austriack? spó?k? Orient-Express Train de Luxe Betriebs GmbH, w istocie spó?k? córk? firmy Transeurop Eisenbahn AG. Po zako?czeniu kontraktu na wynajem wagonów w Rosji, sk?ad zwrócono w?a?cicielowi... do którego nigdy jednak nie dotar?. W roku 2007 okaza?o si? bowiem, i? koleje bia?oruskie BCz (БЧ) za??da?y od obecnego w?a?ciciela wagonów bardzo wysokiej op?aty za wieloletni postój wózków o rozstawie 1435 mm na stacji w Brze?ciu. Strony nie dosz?y do porozumienia wskutek czego wagony utkn??y na polskiej stacji granicznej Ma?aszewicze, gdzie pozostaj? po dzi? dzie?. Niestety ich stan w mi?dzyczasie znacz?co si? pogorszy? zarówno wskutek postoju pod chmurk? jak i dzia?alno?ci miejscowych z?odziei (info Piotr Kilanowski).
Słowa kluczowe: Ma?aszewicze lubelskie WSP salonowy salonka CIWL Orient-Express pullman 51_81_09-41_122-4 4149 CIWL_4149
Data: 14.04.2018 22:29
Obejrzeń: 1375
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 230.1 KB
Nadesłane przez: m0ke

EXIF Info
Make: NIKON CORPORATION
Model: NIKON D90
Exposure time: 1/640 sec(s)
Aperture value: F/8
ISO speed: 200
Date created: 14.04.2018 09:26:29
Focal length: 21mm


Autor: Komentarz:
Brak komentarzy do tego zdjęciaPoprzednie zdjęcie:
   51 81 09-30 031-0 F  
 Następne zdjęcie:
51 87 86-40 556-2 WR   

 

RSS Feed: 51 81 09-41 122-4 WSP (Komentarze)

Template Modifications by Heidi Vargas