An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: REPLACE INTO 4images_sessions
      (session_id, session_user_id, session_lastaction, session_location, session_ip)
      VALUES
      ('18h88c53n1h8hu6rqi75nprs67', -1, 1675091787, 'details.php?image_id=22356', '44.192.247.184')
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine


An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: DELETE FROM 4images_sessions
      WHERE session_lastaction < 1675090887
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine

Wroc³awska Galeria Kolejowa
4images logo
c_tl c_t c_tr
c_l
80 51 9715 176-6
80 51 9715 176-6

            
 
 

80 51 9715 176-6
Komentarz: 12.03.2018 || Wroc³aw G³ówny || Dawny wagon baga¿owy typu 201C w³±czony w sk³ad historycznego taboru KSK Wroc³aw sformowanego celem przetransportowania do dawnych zak³adów ZNTK Opole. Historyczne wagony bêd± tam mniej nara¿one na dewastacjê ni¿ mia³o to miejsce na stacji Wroc³aw G³ówny.

Tytu³owy wagon rozpocz±³ s³u¿bê na PKP z nr 30280 serii Dhxzt, zmienionym w 1967 r. na 51 51 92-18 328-0 serii Dhxzt. W pó¼niejszym okresie zosta³ adaptowany do roli gospodarczego pod szyldem PKP Cargo.

*Autorem zdjêcia i informacji jest Ryszard Boduszek, podziêkowania i pozdrowienia.
Sowa kluczowe: 201C, KSK, baga¿owy, Dhxzt, Wroc³aw-G³ówny, zwê¿ak, baga¿owy
Data: 23.03.2018 20:14
Wywietle: 1008
Pobra: 0
Ocena: 0.00 (0 gosw)
Wielko pliku: 167.8 KB
Doda: kilanziom

Foto mapa  

 


IPTC Info
Podpis: SONY DSC

EXIF Info
Marka: SONY
Model: DSLR-A300
Czas nawietlania: 1/60
Warto przysony: F/5
Czuo ISO: 100
Data wykonania: 13.03.2018 12:49:43
Ogniskowa: 28mm


Autor: Komentarz:
Nie ma komentarzy dla tego zdjciaPoprzednie zdjcie:
80 51 9715 176-6  
 

 

c_r
c_bl c_b c_br

RSS Feed: 80 51 9715 176-6 (Komentarzy)

Designed by  best gallery designs NTChosting