An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: REPLACE INTO 4images_sessions
      (session_id, session_user_id, session_lastaction, session_location, session_ip)
      VALUES
      ('d7uj7lehjmo6vcer1tpf43sbg0', -1, 1674878991, 'details.php?image_id=22238', '3.236.47.240')
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine


An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: DELETE FROM 4images_sessions
      WHERE session_lastaction < 1674878091
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine

Wroc³awska Galeria Kolejowa
4images logo
c_tl c_t c_tr
c_l
ET22-671
ET22-671

            
 
 

ET22-671
Komentarz: 24.02.2018 / Ostrzeszów - ET22-671 z prêdko¶ci± piechura powoli wytacza siê z toru 5 by po "jedynce" kulaæ siê w kierunku Domanina. Sobotni nalot sk³adów po kierunku parzystym i defekt sk³adu w rozjazdach w Domaninie spowodowa³ momentalne "zatwardzenie" na linii. Widoczny po lewej byk nie ma ¿adnej mo¿liwo¶ci jazdy, gdy¿ uk³ad torowy Ostrzeszowa uniemo¿liwia wyjazd z toru 2 na 1 na g³owicy wschodniej a w momencie podania wjazdu i prawdopodobnego przelotu zg³oszono defekt i brak doj¶cia co wstrzyma³o mojego kolegê na parê godzin w Ostrzeszowie. W pewnym momencie w Ostrzeszowie by³ wolny tylko tor nr 4 (po lewej stronie kadru) gdy¿ na torze 3-cim odpoczywa³ na weekend sk³ad w kierunku Ostrowa.
Sowa kluczowe: ET22_671, Ostrzeszów, D29-272
Data: 05.03.2018 13:04
Wywietle: 711
Pobra: 0
Ocena: 0.00 (0 gosw)
Wielko pliku: 354.2 KB
Doda: ViciA_007

Foto mapa  

 


EXIF Info
Marka: SONY
Model: DSLR-A230
Czas nawietlania: 1/125
Warto przysony: F/8
Czuo ISO: 100
Data wykonania: 24.02.2018 15:04:17
Ogniskowa: 35mm


Autor: Komentarz:
Nie ma komentarzy dla tego zdjciaPoprzednie zdjcie:
ET22-669  
 Nastpne zdjcie:
ET22-673

 

c_r
c_bl c_b c_br

RSS Feed: ET22-671 (Komentarzy)

Designed by  best gallery designs NTChosting