An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: DELETE FROM 4images_sessions
      WHERE session_lastaction < 1675380257
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine


An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: REPLACE INTO 4images_sessions
       (session_id, session_user_id, session_lastaction, session_location, session_ip)
       VALUES
       ('k5v6qsl5jukhcihdki62gmd0p7', -1, 1675381157, 'details.php?image_id=22064', '35.172.230.154')
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine

Wroc³awska Galeria Kolejowa
4images logo
c_tl c_t c_tr
c_l
181 020-9
181 020-9

            
 
 

181 020-9
Komentarz: 27.12.2017 / Poznañ Krzesiny / "Piku¶" po otrzymaniu sygna³u zezwalaj±cego na wyjazd uniemo¿liwi³ mi wykonanie materia³u fototex i bezczelnie uciek³ umo¿liwiaj±c wykonanie tylko takiego ujêcia. Serdeczne podziêkowania dla dy¿urnych stacji w Poznaniu Krzesinach i Kozieg³owach - po krótkiej pogoni uda³o siê dogoniæ lokomotywê i nasyciæ siê jej namacaln± obecno¶ci±.
Sowa kluczowe: D29-272, Skoda, 181_020-9, 181, Poznañ-Krzesiny, Alza_Cargo
Data: 27.12.2017 18:06
Wywietle: 1240
Pobra: 0
Ocena: 0.00 (0 gosw)
Wielko pliku: 363.6 KB
Doda: ViciA_007

Foto mapa  

 


EXIF Info
Marka: SONY
Model: DSLR-A230
Czas nawietlania: 1/160
Warto przysony: F/8
Czuo ISO: 100
Data wykonania: 27.12.2017 15:16:27
Ogniskowa: 35mm


Autor: Komentarz:
Nie ma komentarzy dla tego zdjciaPoprzednie zdjcie:
181 020-9  
 Nastpne zdjcie:
181 020-9

 

c_r
c_bl c_b c_br

RSS Feed: 181 020-9 (Komentarzy)

Designed by  best gallery designs NTChosting