An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: REPLACE INTO 4images_sessions
      (session_id, session_user_id, session_lastaction, session_location, session_ip)
      VALUES
      ('5gpmp9tm9frg6vvomfnco0jbo7', -1, 1675209969, 'details.php?image_id=20943', '3.236.70.233')
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine


An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: DELETE FROM 4images_sessions
      WHERE session_lastaction < 1675209069
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine

Wroc┬│awska Galeria Kolejowa
4images logo
c_tl c_t c_tr
c_l
51 80 22-95 668-5 Bimz546.8
51 80 22-95 668-5 Bimz546.8

            
 
 

51 80 22-95 668-5 Bimz546.8
Komentarz: 15-11-2016 st. Berlin Lichtenberg

Wagon produkcji RAW Halberstadt, pierwotnie typu Bm, a po przebudowie i modernizacji, typu Bimz546.8 w sk┬│adzie poci┬▒gu IRE (InterRegioExpress) z/do Hamburga oczekuje na sw├│j kolejny kurs.

Do┬Â├Ž wyra┬╝nie wyblak┬│a malatura wagonu sugeruje, ┬┐e najprawdopodobniej nied┬│ugo zostanie on skierowany do naprawy rewizyjnej, kt├│r┬▒ wed┬│ug cyklu utrzymaniowego kolei niemieckich wykonuje si├¬ - UWAGA - raz na 8 lat.

Wagony te budowane by┬│y w latach 1984-1991 przez RAW Halberstadt (NRD) w ilo┬Âci 807 egzemplarzy dla kolei DR, kt├│re oznaczy┬│y je seri┬▒ Bm.
By┬│y to pierwsze seryjnie zbudowane wagony standardu Z2 w NRD.
Po zjednoczeniu Niemiec przez kilka pierwszych lat równolegle funkcjonowa³y oba zarz±dy kolei niemieckich, jednak ju¿ wtedy podjêto decyzjê o ujednoliceniu standardu oferowanych us³ug i wprowadzono wspólne dla obu kolei marki poci±gów: InterCity, InterRegio, RegioExpress oraz RegionalBahn.
W zwi±zku z powy¿szym zarz±d DR podj±³ decyzjê o przebudowie 314 wagonów serii Bm na wagony standardu Interregio o wyposa¿eniu zgodnym z wagonami typu Bimz kolei DB. Zadanie powierzono producentowi wagonów.
Po przebudowie 252 wagony 2 klasy otrzyma³y oznaczenie serii Bimz256 i Bimz259, a 62 wagony 2 klasy z przedzia³em rowerowym oznaczono seri± Bimdz267. Wszystkie otrzyma³y malowane wg schematu zgodnego z mark± Interregio DB (niebiesko szare z b³êkitnym w±skim pasem pod oknami).
Warto doda├Ž, ┬┐e zakres przebudowy wagon├│w by┬│ ogromny i obejmowa┬│ m.in. zmian├¬ uk┬│adu i ilo┬Âci okien, gdy┬┐ wagony typu Bm uk┬│adem wn├¬trza odpowiada┬│y wagonom standardu Z (11 przedzia┬│├│w), podczas gdy projekt wn├¬trz wagon├│w InterRegio opracowano pod budowane od po┬│owy lat 60. wagony DB serii Bm235 standardu X, posiadaj┬▒ce 12 przedzia┬│├│w.
S│owa kluczowe: Halberstadter, dw├│jka, Bm, X, 51_80_22-95_668-5, Bimz546.8, InterRegio, IR, IRE, DB_Regio, DB, Berlin, Lichtenberg, Niemcy
Data: 28.03.2017 09:23
WyÂwietle˝: 1641
Pobra˝: 0
Ocena: 0.00 (0 g│osˇw)
WielkoŠ pliku: 303.2 KB
Doda│: Bohdan J├¬drzejewski

Foto mapa  

 


EXIF Info
Marka: Canon
Model: Canon EOS 60D
Czas naÂwietlania: 1/160
WartoŠ przys│ony: F/5.6
Czu│oŠ ISO: 400
Data wykonania: 15.11.2016 10:50:49
Ogniskowa: 35mm


Autor: Komentarz:
Nie ma komentarzy dla tego zdjŕciaPoprzednie zdjŕcie:
51 80 22-95 615-6 Bimz546.8  
 Nastŕpne zdjŕcie:
51 80 22-95 732-9 Bimz259.0

 

c_r
c_bl c_b c_br

RSS Feed: 51 80 22-95 668-5 Bimz546.8 (Komentarzy)

Designed by  best gallery designs NTChosting