Wyszukiwanie zaawansowane

50 51 19-38 102-6 A9ou

Poprzednie zdjęcie:
   50 51 19-38 102-6 A9ou  
 Następne zdjęcie:
50 51 19-38 102-6 A9ou   

 

50 51 19-38 102-6 A9ou

            

50 51 19-38 102-6 A9ou
Opis: Wagon osobowy 1 klasy typu 112Aj (b??dnie opisany jako 112Am) odstawiony w peronach stacji Gdynia-G?ówna-Osobowa chwil? po zako?czeniu biegu w sk?adzie poc. TLK "Kociewie" (Gorzów Wlkp. - Gdynia).

10.03.2017, Gdynia-G?ówna-Osobowa.
Słowa kluczowe: Gdynia-G?ówna-Osobowa A9ou Adu igrek 112Aj 50_51_19-38_102-6 PKPIC PKP-IC TLK_Kociewie Kociewie
Data: 13.03.2017 18:15
Obejrzeń: 1880
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 145.7 KB
Nadesłane przez: Go¶ć

IPTC Info
Opis:

EXIF Info
Make: SONY
Model: DSC-HX400V
Exposure time: 1/250 sec(s)
Aperture value: F/3.5
ISO speed: 80
Date created: 10.03.2017 11:41:13
Focal length: 10.9mm


Autor: Komentarz:
Bohdan Jêdrzejewski
Go¶ć
Typ

Do¶æ rzadki okaz Ci siê trafi³. Tych 112Aj to chyba niewiele powsta³o. One mia³y fabrycznie zabudowane ogrzewanie nawiewne, czy to efekt modernizacji podczas NG?
Ciekawe, ¿e w tym samym czasie (w 1985 roku) wyprodukowano tak¿e partiê wagonów oznaczon± typem 112Ak, która ogrzewania nawiewnego nie posiada³a.
20.03.2017 12:19  
kilanziom
Go¶ć
Typ

Istotnie rzadki przypadek, a wspó³cze¶nie wrêcz bardzo rzadki. Zak³ady HCP przyznaj± siê do wyprodukowania 40 szt. w 1985 r. i nie wskazuj± jakoby ten model by³ fabrycznie wyposa¿ony w ogrzewanie nawiewne.
20.03.2017 18:41  
Bohdan Jêdrzejewski
Go¶ć
...

Przejrza³em inne zdjêcia tego wagonu (na WGK s± trzy) i widzê, ¿e wagon wcale nie ma ogrzewania nawiewnego, natomiast od kilku lat kto¶ (z uporem maniaka) wypisuje na jego burcie adnotacjê, ¿e takowe ogrzewanie posiada.
Sprawa wiêc wyja¶niona.
21.03.2017 14:50  
fixall
Go¶ć
Spostrze¿enie

Te¿ jedno zdjêcie tego wagonu wrzuci³em i nie zwróci³em uwagi na ten drobny szczegó³ :-)
Sokole oko :-)

I na marginesie do poprawy jest cyfra samokontroli bo chyba powinna byæ ^ a nie 5.
21.03.2017 16:14  
kilanziom
Go¶ć
...

Rzeczywi¶cie, wstawi³em b³êdn± cyfrê samokontroli. W tej perspektywie by³a trochê nieczytelna na fotografii, powinno byæ 50 51 19-38 102-6 'A9ou', dziêki za sprostowanie.

Istotnie, wagon ten by³ ju¿ tematem spotkañ z autorami zdjêæ na naszej galerii,

http://wgk.cal.pl/details.php?image_id=16355
http://wgk.cal.pl/details.php?image_id=17419

Co ciekawe, zarówno tytu³owy wagon jak i jego s±siad z odmiany 112Ah posiadaj± przydzia³ do st.mac. Warszawa Grochów, choæ eksploatowane s± na ramieniu, które teoretycznie powinno podlegaæ pod Gdyniê.
21.03.2017 19:45  Poprzednie zdjęcie:
   50 51 19-38 102-6 A9ou  
 Następne zdjęcie:
50 51 19-38 102-6 A9ou   

 

RSS Feed: 50 51 19-38 102-6 A9ou (Komentarze)

Template Modifications by Heidi Vargas