An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: REPLACE INTO 4images_sessions
      (session_id, session_user_id, session_lastaction, session_location, session_ip)
      VALUES
      ('8id1ncd3es878djj310uokefq6', -1, 1675633125, 'details.php?image_id=20820', '3.236.70.233')
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine


An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: DELETE FROM 4images_sessions
      WHERE session_lastaction < 1675632225
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine

Wroc³awska Galeria Kolejowa
4images logo
c_tl c_t c_tr
c_l
56 80 39-90 501-9 ABvmz
56 80 39-90 501-9 ABvmz

            
 
 

56 80 39-90 501-9 ABvmz
Komentarz: Wagon osobowy 1 i 2 klasy budowy Bautzen chwilê po zakoñczeniu biegu w sk³adzie poc. Ex 351 „Jan Hus“ (München-Praha).

Wagon ten powsta³ w 1991 r. w zak³adach Waggonbau Bautzen jako prototyp nowej odmiany 1 klasy z ozn. 51 50 10-94 000-6 Amz (jeszcze z cyframi kodu kolei DR). Po zjednoczeniu kolei DR i DB otrzyma³ nowe ozn. 51 80 10-94 000-2 Amz 210.0 zmienione w kolejnych latach na 51 80 10-95 501-2 Amz 210.1. Ostatecznie oko³o roku 2000 wagon zdeklasowano jako 2 klasy z oznaczeniem 51 80 20-95 501-0, Bmz 210.2, a w 3 lata pó¼niej (ledwie 12-letni wagon) wycofano z eksploatacji.

Po 2004 r. wagon odkupi³a prywatna firma Regentalbahn / Alex, w³±czaj±c go do swojego parku taborowego.

Warto zauwa¿yæ, i¿ wagony te budowano równolegle z przeznaczonymi dla PKP przedzia³owymi wagonami 1 i 2 klasy, tote¿ ich geometria pud³a i cechy zewnêtrzne s± niemal identyczne (w przypadku pierwowzorów).

26.02.2017, Praha-hlavni-nadrazi.
Sowa kluczowe: Praha-Hlavni-Nadrazi, ABvmz, Bautzen91, Z2AB, Alex, Alex_Arriva, Amz, Amz210.0, Amz_210.0, Bmz210.2, Bmz_210.2, D-VBG, Vogtlandbahn, Regenthalbahn, Jan-Hus
Data: 04.03.2017 11:27
Wywietle: 912
Pobra: 0
Ocena: 0.00 (0 gosw)
Wielko pliku: 204.4 KB
Doda: kilanziom

Foto mapa  

 


IPTC Info
Podpis:

EXIF Info
Marka: SONY
Model: DSC-HX400V
Czas nawietlania: 1/60
Warto przysony: F/3.2
Czuo ISO: 80
Data wykonania: 26.02.2017 10:20:17
Ogniskowa: 8.41mm


Autor: Komentarz:
Nie ma komentarzy dla tego zdjciaPoprzednie zdjcie:
56 80 39-40 043-3 ABme  
 Nastpne zdjcie:
56 80 39-90 503-5 ABvmz

 

c_r
c_bl c_b c_br

RSS Feed: 56 80 39-90 501-9 ABvmz (Komentarzy)

Designed by  best gallery designs NTChosting