Wyszukiwanie zaawansowane

51 54 55-80 049-7 Bcm.841

Poprzednie zdjęcie:
   51 54 55-80 049-7 Bcm  
 Następne zdjęcie:
51 54 59-41 063-2 Bcee.663   

 

51 54 55-80 049-7 Bcm.841

            

51 54 55-80 049-7 Bcm.841
Opis: 18.02.2017, Bohumin, Kuszeta budowy zak?adów Bautzen odstawiona na terenie macierzystej wagonowni, wagon ten jest od d?u?szego czasu wy??czony z eksploatacji i wedle informacji uzyskanych od miejscowego pracownika niebawem zostanie przekazany do muzeum.
Słowa kluczowe: Bohumin Bc Bcm.841 Bcm kuszeta Bautzen84 Z2
Data: 18.02.2017 16:58
Obejrzeń: 1104
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 559.9 KB
Nadesłane przez: Go¶ć


Autor: Komentarz:
Tomasz Zajkowski
Go¶ć
...

W Polsce zapewne nikomu by nawet przez my¶l nie przesz³o ¿eby stosunkowo m³ody wagon oddaæ do muzeum, nawet gdyby by³ on rzadko¶ci±. Zazdroszczê Czechom, tam muzealnictwo kolejowe jest po prostu lata ¶wietlne przed tym syfem z naszego rodzimego podwórka.
19.02.2017 12:29  
Preki
Go¶ć
.

Jeden pó³baga¿owy XB te¿ nie uleg³ przebudowie i równie¿ ma trafiæ do muzeum. U nas takim eksponatem mog³aby byæ spokojnie kuszetka 134Aa, ale sk±d¿e. Przypomina mi siê casus EW55, bodaj dwa zespo³y mia³y byæ zachowane, by³y w idealnym stanie na terenie ZNTK MM, ale stwierdzono ostatecznie ¿e s± "zbyt podobne do bêd±cych w eksploatacji EN57", i skoñczy³y w Pruszkowie na z³omie. Idziemy dalej - socjalny Görlitz67 z IG Warszawa oddany pewnej "instytucji" znajduj±cej siê nieopodal stacji Warszawa Praga - przepad³ bez ¶ladu, podobnie jak Ok1 z E³ku która trafi³a w to samo miejsce.

Nie wiem czy chodzi o tzw. "kulturê techniczn±" czy jak zwykle rozchodzi siê o kasê.
19.02.2017 21:19  Poprzednie zdjęcie:
   51 54 55-80 049-7 Bcm  
 Następne zdjęcie:
51 54 59-41 063-2 Bcee.663   

 

RSS Feed: 51 54 55-80 049-7 Bcm.841 (Komentarze)

Template Modifications by Heidi Vargas