An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: DELETE FROM 4images_sessions
      WHERE session_lastaction < 1675624820
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine


An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: REPLACE INTO 4images_sessions
       (session_id, session_user_id, session_lastaction, session_location, session_ip)
       VALUES
       ('n82kh7596a3evi54vmlse8tct3', -1, 1675625720, 'details.php?image_id=20650', '3.236.70.233')
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine

Wroc┬│awska Galeria Kolejowa
4images logo
c_tl c_t c_tr
c_l
EN57-1951
EN57-1951

            
 
 

EN57-1951
Komentarz: 02-05-1994 - st. Gdynia G┬│├│wna Osobowa

EN57-1951 wraz z niewidoczn┬▒ EN57-1952 (obie MD Bia┬│ogard) jeszcze w oryginalnej malaturze z Pafawagu, jako poci┬▒g pospieszny "Pobrze┬┐e" relacji Gda├▒sk G┬│. - Bia┬│ogard odje┬┐d┬┐a z toru 5 przy peronie 3.
W tamtych latach EZT stacjonowa┬│y w┬│a┬Ânie w Bia┬│ogardzie, a nie w Ko┬│obrzegu, jak ma to miejsce obecnie, cho├Ž obie te lokomotywownie dysponowa┬│y w├│wczas jedynie halami wachlarzowymi, przystosowanymi raczej do obs┬│ugi lokomotyw.
W oddali po lewej stronie, na peronie 2 dobrze widoczne szyby wind pocztowych (by³y 2 sztuki), zapewniaj±cych komunikacjê dla wózków pocztowo-baga¿owych pomiêdzy peronami i sortowni± Urzêdu Pocztowego Gdynia 2.
Podczas modernizacji stacji windy (oraz by├Ž mo┬┐e tunel) zlikwidowano. Obecnie biurowiec Poczty wraz z nale┬┐┬▒cym do niej terenem nie jest u┬┐ywany i wystawiony jest na sprzeda┬┐.
Po prawej, na torze 6 przy peronie 4 stoi EU07-378 (MD Szczecin G┬│.) z bli┬┐ej nieokre┬Âlonym poci┬▒giem (niestety nic na jego temat nie zapisa┬│em).
S│owa kluczowe: EN57, 5B/6B, EN57-1951, EU07, 303E, EU07-378, PKP, pospieszny, Pobrze┬┐e, Gdynia_G┬│├│wna, pomrskie
Data: 10.01.2017 09:19
WyÂwietle˝: 1773
Pobra˝: 0
Ocena: 0.00 (0 g│osˇw)
WielkoŠ pliku: 316.2 KB
Doda│: Bohdan J├¬drzejewski

Foto mapa  

 


IPTC Info
Data wykonania: 23.03.2006

EXIF Info
Marka: AgfaPhoto GmbH
Model: d-lab.2/3
Data wykonania: 23.03.2006 14:58:03


Autor: Komentarz:
Leszek Matula
GoťŠ
...

Pi├¬kne oryginalne malowanie. Co ciekawe ta jednostka cho├Ž je┬╝dzi┬│a na pospiesznych i mia┬│a "pluszowe" kanapy to nigdy nie mia┬│a malowania kremowo-czerwonego.
10.01.2017 13:46  
Bohdan Jêdrzejewski
Administratror

Data: 16.04.2015
Komentarzy: 384
...

Zgadza siê. O ile pamiêtam - kremowo-bordowe by³y wtedy 1946 i 1947 oraz 946 i 947, które MD Bia³ogard przemalowa³ na takie barwy. Te pojazdy te¿ czêsto obs³ugiwa³y ten poci±g.

Sam poci┬▒g natomiast jaki┬ czas p├│┬╝niej przetrasowany zosta┬│ na relacj├¬ Ko┬│obrzeg - Gda├▒sk - Ko┬│obrzeg, dzi├¬ki czemu bardzo zyska┬│ na popularno┬Âci.

Co ciekawe, dostarczone niemal w tym samym czasie do MD Szczecin Wzg. Hetma├▒skie jednostki o numerach 1945 i 1953 fabrycznie wyposa┬┐one by┬│y w siedzenia typu "full plastik".
10.01.2017 14:21 Offline Bohdan Jêdrzejewski bjedrzejewski at poczta.onet.plPoprzednie zdjŕcie:
EN57-1951  
 Nastŕpne zdjŕcie:
EN57-1951

 

c_r
c_bl c_b c_br

RSS Feed: EN57-1951 (Komentarzy)

Designed by  best gallery designs NTChosting