An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: REPLACE INTO 4images_sessions
      (session_id, session_user_id, session_lastaction, session_location, session_ip)
      VALUES
      ('539mu95phh5m1jgp5f29hm8jh5', -1, 1674866406, 'details.php?image_id=20612', '18.232.31.206')
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine


An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: DELETE FROM 4images_sessions
      WHERE session_lastaction < 1674865506
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine

Wroc鲁awska Galeria Kolejowa
4images logo
c_tl c_t c_tr
c_l
50 51 99-27 022-2 Zhxt
50 51 99-27 022-2 Zhxt

            
 
 

50 51 99-27 022-2 Zhxt
Komentarz: Lato 1988 / Krak贸w-Zach贸d.

Wagon ogrzewczy typu 1C odstawiony na jednym z tor贸w postojowych przy wagonowni Krak贸w-Zach贸d.

*Autorem fotografii jest Pan Krzysztof Pr卤dzy帽ski (aka. Genera鲁). Podzi锚kowania i pozdrowienia.
S硂wa kluczowe: Krak贸w-G鲁贸wny-Zachodni, Krak贸w-Zach贸d, ogrzewczy, Ohxt, Zhxt, Z, parnik, Wagon-Ogrzewczy, 1C, 50_51_99-27_022-2, 51_51_99-27_022-1, wrak, z鲁om, szrot, szmelc, trup, Genera鲁
Data: 29.12.2016 23:58
Wy秝ietle: 1808
Pobra: 0
Ocena: 0.00 (0 g硂s體)
Wielko舵 pliku: 228.5 KB
Doda: kilanziom

Foto mapa  

 Autor: Komentarz:
kilanziom
Administratror

Data: 07.12.2010
Komentarzy: 1701
...

Tytu鲁em uzupe鲁nienia wiedzy,

-Wagon ten powsta鲁 w 1956 r. w zak鲁adach ZNTK Ostr贸w Wlkp. z nr. fabr. 24. Z pocz卤tku trafi鲁 do DOKP 拢贸d录, gdzie rozpocz卤鲁 prac锚 jako 050 523 'Ohxt'. Po 1967 r. otrzyma鲁 ujednolicony # boczny 51 51 99-27 022-1 'Zhxt'. Swoj卤 karier锚 pod flag卤 PKP zako帽czy鲁 w lipcu 1982 r. z przydzia鲁em do st.mac. Krak贸w.
30.12.2016 00:00 Offline kilanziom kilan1 at op.pl   Nast阷ne zdj阠ie:
50 51 99-27 039-6 Z

 

c_r
c_bl c_b c_br

RSS Feed: 50 51 99-27 022-2 Zhxt (Komentarzy)

Designed by  best gallery designs NTChosting