Wyszukiwanie zaawansowane

50 51 99-27 039-6 Z

Poprzednie zdjęcie:
   50 51 99-27 022-2 Zhxt  
 Następne zdjęcie:
806968 X0aa   

 

50 51 99-27 039-6 Z

            

50 51 99-27 039-6 Z
Opis: Lato 1988 / Kraków-G?ówny.

Wagon ogrzewczy typu 1C odstawiony na jednym z torów postojowych przy stacji Kraków-G?ówny.

Przydzia? st.mac: Kraków.

*Autorem fotografii jest Pan Krzysztof Pr?dzy?ski (aka. Genera?). Podzi?kowania i pozdrowienia.
Słowa kluczowe: Kraków-G?ówny ogrzewczy Ohxt Zhxt Z parnik Wagon-Ogrzewczy 1C 50_51_99-27_039-6 51_51_99-27_039-5 Genera?
Data: 29.12.2016 23:48
Obejrzeń: 1973
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 349.8 KB
Nadesłane przez: Go¶ć


Autor: Komentarz:
kilanziom
Go¶ć
...

Tytu³em uzupe³nienia wiedzy,

-Wagon ten powsta³ w 1956 r. w zak³adach ZNTK Ostrów Wlkp. z nr. fabr. 43. Z pocz±tku trafi³ do DOKP Warszawa, gdzie rozpocz±³ pracê jako 050 542 'Ohxt'. Po 1967 r. otrzyma³ ujednolicony # boczny 51 51 99-27 039-5 'Zhxt'. Swoj± karierê pod flag± PKP zakoñczy³ w listopadzie 1984 r. z przydzia³em do st.mac. Kraków. Jak wiêc nie trudno zanotowaæ, w chwili wykonania powy¿szej fotografii by³ ju¿ od 4 lat skre¶lony z inwentarza i pe³ni³ rolê stacjonarnej grzejki (grza³ki).
29.12.2016 23:51  Poprzednie zdjęcie:
   50 51 99-27 022-2 Zhxt  
 Następne zdjęcie:
806968 X0aa   

 

RSS Feed: 50 51 99-27 039-6 Z (Komentarze)

Template Modifications by Heidi Vargas